02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

การควบคุมสัตว์รบกวนเชิงพาณิชย์

Rentokil ให้บริการการจัดการสัตว์รบกวนที่ครอบคลุมทุกประเภทสำหรับทั้งธุรกิจที่มีสถานประกอบแห่งเดียวและหลายแห่งทั่วประเทศไทย ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงสถานที่ก่อสร้าง เรามีพร้อมทั้งประสบการณ์และความชำนาญในการปกป้องธุรกิจ พนักงาน และลูกค้าของคุณจากสัตว์รบกวน

ปัญหาเรื่องสัตว์รบกวนที่เล็กน้อยที่สุดอาจส่งผลสืบเนื่องที่ร้ายแรงต่อชื่อเสียงของแบรนด์และผลกำไรของคุณได้ โซลูชันการควบคุมสัตว์รบกวนชั้นนำในอุตสาหกรรมของเรา จะรองรับข้อกำหนดด้านกฎหมายและการตรวจสอบ ช่วยปกป้องสินค้าและเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูง และช่วยปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์

สิ่งที่คาดหมายได้จาก Rentokil

บริการควบคุมสัตว์รบกวนเชิงพาณิชย์ของ Rentokil ผสมผสานเทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมเข้ากับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมสัตว์รบกวนในท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่าแผนการจัดการสัตว์รบกวนที่กำหนดตามความต้องการของคุณ จะได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมสัตว์รบกวนที่เป็นปัญหาสำคัญมากที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

โซลูชันที่มีประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการควบคุมต้นทุน

โซลูชันการควบคุมผู้ควบคุมข้อมูลที่ปรับมาให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ ออกแบบมาเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณและให้ประสิทธิผลในด้านต้นทุน ทั้งยังช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านสัตว์รบกวนที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรสุทธิของคุณ

 

การรายงานสัตว์รบกวนผ่านช่องทางออนไลน์ myRentokil

ระบบออนไลน์เพื่อการรายงานและการวิเคราะห์สัตว์รบกวนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าของเรา ใช้งานง่าย และเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุด

 

ข้อมูลเชิงลึกจากทั่วโลก ความชำนาญในท้องถิ่น

ช่างควบคุมสัตว์รบกวนประจำท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองและมีความชำนาญเฉพาะทางสูงทั่วประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้ชำนาญการด้านสัตว์รบกวนและนวัตกรรมจากทั่วโลก

 

การจัดการสัตว์รบกวนแบบผสมรวม (IPM)

Rentokil ใช้ระบบการจัดการสัตว์รบกวนแบบผสมรวม (IPM) ที่มีห้าขั้นตอนเพื่อควบคุมสัตว์รบกวน โดยจะเน้นไปที่มาตรการป้องกันมากกว่าโปรแกรมเชิงตอบสนอง

การออกแบบและการก่อสร้าง

การควบคุมสัตว์รบกวนเร่ิมต้นที่การออกแบบและการก่อสร้างอาคาร แผนผังภายในและภายนอก รวมถึงวัสดุก่อสร้าง การออกแบบและการก่อสร้างนั้นเองควรสามารถป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์รบกวนได้ ปิดกั้นทางเข้าผ่านประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ และลดความเสี่ยงของการเข้าถึงในระหว่างการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจ

หลักปฏิบัติและการฝึกอบรมด้านการควบคุมสัตว์รบกวน

Rentokil วางแผนการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเข้าไปอยู่ของสัตว์รบกวน รวมถึงการใช้วิธีในทางกายภาพ วัฒนธรรม และสารเคมี และจะให้คำแนะนำเพื่อระบุถึง:

 • การควบคุมทางกายภาพ: การซ่อมบำรุงอาคารเพื่อป้องกันการเข้าถึง
 • การควบคุมทางวัฒนธรรม: เปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเพื่อป้องกันการบุกรุกรังควาญ ระบุความถี่ของการตรวจติดตาม บุคคลที่รับผิดชอบ การตรวจติดตามกิจกรรม การประเมินซ้ำ และการบันทึกกิจกรรม 
 • การควบคุมสุขอนามัย: การกำจัดแหล่งอาหาร เช่น ของเสีย ของเหลวที่หกกระเด็น และอาหารที่จัดเก็บไม่เหมาะสม เพื่อไม่ให้สัตว์รบกวนเข้ามาในพื้นที่
 • การควบคุมด้วยสารเคมี: วิธีการกำจัดสัตว์รบกวนด้วยยาปราบศัตรูพืชที่ปลอดภัยและได้รับอนุมัติ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานในธุรกิจที่ต้องจัดเก็บ เตรียม และแสดงอาหารทั้งแบบสดและอยู่ในบรรจุภัณฑ์ และเมื่อมีบุคคลทั่วไปอยู่ในสถานที่
 • แผนการตรวจสอบที่จะใช้เพื่อตรวจหาสัตว์รบกวนให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งโดยรอบและในตัวอาคาร ในโครงสร้างที่มีการติดตั้ง อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บและแสดง และสิ่งของเเครื่องใช้ที่กำลังจัดส่งเข้ามา
 • การฝึกอบรมบุคลากร
 • เอกสารบันทึกมาตรการควบคุมที่ระบุ เพื่อให้ทีมตรวจสอบและผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจติดตามเข้าถึงได้

การตรวจติดตามสัตว์รบกวนและการบำรุงรักษา

ใช้มาตรการควบคุมที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดและรับรองถึงความปลอดภัย:

 • มอบหมายบุคลากรที่ผ่านการการฝึกอบรมให้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของมาตรการควบคุม โดยอาจจะรวมถึงการมอบหมายผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกให้ตรวจติดตามสัตว์รบกวน
 • มอบหมายทรัพยากรให้เพียงพอต่อการนำมาตรการไปใช้
 • ใช้มาตรการควบคุมและแผนการตรวจติดตามตามแผนงาน
 • บันทึกการดำเนินการและผลลัพธ์ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมาย

ตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของสัตว์รบกวน

ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของสัตว์รบกวน การระบุได้ชัดเจนเกี่ยวกับสัตว์รบกวนจะมีความสำคัญต่อการพิจารณาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมที่สุด และการดำเนินการป้องกันที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สัตว์รบกวนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ซ้ำอีก 

 • สายพันธุ์ของสัตว์รบกวน - สัตว์รบกวนประเภทต่าง ๆ ที่มีสายพันธุ์ใกล้ชิดกันจะมีพฤติกรรมและชีววิทยาต่างกัน ซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีการกำจัดที่ปรับมาให้เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • แหล่งกำเนิด - สัตว์รบกวนถูกพบในสินค้าที่จัดส่งหรือเข้ามาทางจุดที่มีความบกพร่องของโครงสร้าง การบำรุงรักษาที่ไม่ดี สุขลักษณะที่ไม่ดี สินค้าที่เน่าเปื่อย ฯลฯ
 • ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น - สัตว์รบกวนนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารต่ออาหารสด อาหารที่จัดเตรียม หรืออาหารบรรจุสำเร็จหรือไม่ อาจส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ สิ่งยึดติด หรือโครงสร้างอาคารหรือไม่
 • แหล่งที่อยู่อาศัยที่อาจเป็นไปได้ - ดำเนินการตรวจสอบอาคารและพื้นที่โดยรอบเพื่อระบุหาแหล่งที่อยู่อาศัย
 • จำนวน - การประเมินจำนวนสัตว์รบกวนจะให้ข้อบ่งชี้ที่ไม่ใช่แค่ขอบเขตของปัญหาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระยะเวลาที่สัตว์รบกวนตั้งรกรากอยู่ในสถานที่
 • สภาวะที่นำสัตว์รบกวนเข้ามา - สัตว์รบกวนอาจเข้ามาได้เนื่องจากซัพพลายเออร์หรือปัญหาด้านการขนส่ง หรือสภาวะทางสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้สัตว์รบกวนเข้ามาอยู่ในพื้นที่

การประเมินโปรแกรมการควบคุมสัตว์รบกวน

ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมสัตว์รบกวน ซึ่งอาจรวมถึง:

 • การตรวจสอบการปฏิบัติการเพื่อควบคุมสัตว์รบกวน
 • การทบทวนขั้นตอนการดำเนินการเพื่อลดแหล่งที่มาของอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย และการปนเปื้อน
 • ทบทวนขั้นตอนการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกัน
 • การบันทึกเอกสารการตรวจสอบ
 • แนะนำการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม IPM

นำการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำไปใช้กับโปรแกรม IPM

การจัดการสัตว์รบกวนแบบผสมรวม

Rentokil จะทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของธุรกิจของคุณได้อย่างครบถ้วน ในการพัฒนาโปรแกรม IPM ที่มีความยั่งยืน

สอบถามเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Rentokil

Rentokil สร้างนวัตกรรมการควบคุมสัตว์รบกวนที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด ให้บริการโซลูชันที่มีความยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้คนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่เราดำเนินกิจการ