เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

ข่าวปี 2563

อ่านข่าวสารและเรื่องราวสัตว์รบกวนล่าสุดในประเทศไทย

งานบ้านและสวนแฟร์ MIDYEAR 2020

เจอเร็นโทคิลได้ที่บูธ BAYER 2 วันเท่านั้น

อ่านข่าวนี้ >

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ