เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

ข่าวปี 2559

อ่านข่าวสารและเรื่องราวสัตว์รบกวนล่าสุดในประเทศไทย

อาเซียนตระหนักไข้เลือดออก ประกาศวันไข้เลือดออกอาเซียน 2559

ในวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี ถูกจัดให้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับไข้เด็งกี่ หรือโรคไข้เลือดออก

อ่านข่าวนี้ >

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ