เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

สายพันธุ์ผีเสื้อกลางคืน

สายพันธุ์ผีเสื้อกลางคืนอาจจะดูมีขนาดเล็กไม่เป็นอันตราย แต่พวกมันสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับเสื้อผ้าและคลังสินค้าของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงจรชีวิตและนิสัยของผีเสื้อกลางคืนที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย

ผีเสื้อกลางคืน (Indian Meal Moth)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Plodia Interpunctella

ผีเสื้อกลางคืน Indian Meal

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยมีปีกยาวประมาณ 14 - 20 มิลลิเมตร
 • สามช่วงแรกของปีกส่วนบนจะมีสีครีม ที่เหลือของปีกเป็นสีทองแดงมีจุดสีเทาเข้ม
 • ตัวอ่อนมีสีเหลืองขาว และบางครั้งอาจมีสีแดงหรือสีเขียว

วงจรชีวิต

 • จากไข่เติบโตไปยังตัวเต็มวัยใช้เวลา 27 วัน

พฤติกรรม

 • มักพบในเมล็ดธัญพืช แป้ง ถั่วลิสง และผลไม้แห้ง
 • ใยและขุยตัวอ่อนสามารถสร้างความรบกวนให้กับที่อยู่อาศัยได้

ผีเสื้อข้าวสาร (Rice Moth)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Corcyra cephalonica 

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยปีกช่วงต้นจะมีสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อน และมีใยสีดำเล็กน้อย
 • ตัวอ่อนจะมีสีขาวซีด และมีหัวแคปซูลสีน้ำตาล มีปล้องอยู่บนหัว

วงจรชีวิต

 • จากไข่เติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

พฤติกรรม

 • มักวางไข่บนอาหาร
 • ตัวอ่อนที่เป็นดักแด้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เก็บสินค้า ตัวอาคารร้านค้า หรือในถุง
 • ตัวเต็มวัยจะออกหากินในเวลากลางคืน มันจึงมีความตื่นตัวมากที่สุดในช่วงเวลากลางคืน
 • มักทิ้งใย ตัวอ่อน รัง ขุย และมูล ในพื้นที่ที่เกิดการระบาด

ผีเสื้อข้าวโพด (Tropical Warehouse Moth)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Ephestia Cautella

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยมีปีกยาวประมาณ 15 - 20 มิลลิเมตร
 • ตัวเต็มวัยปีกส่วนบนจะมีสีน้ำตาลเทา จางสลับเข้ม
 • ตัวอ่อนมีสีขาว สีเหลือง หรือสีแดง ขึ้นอยู่กับการกินอาหาร

วงจรชีวิต

 • จากไข่เติบโตไปยังตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 31 วัน

พฤติกรรม

 • ตัวอ่อนมักคลานไปบริเวณที่มืดเพื่อกลายเป็นดักแด้
 • มักพบในคลังธัญพืช ถั่ว ผลไม้แห้ง น้ำมันเมล็ดพืช และน้ำมันจากพืช

ผีเสื้อข้าวเปลือก (Angoumois Grain Moth)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sitotroga cerealella

ผีเสื้อข้าวเปลือก

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยมีปีกยาวประมาณ 10 - 18 มิลลิเมตร
 • ตัวเต็มวัยมีปีกส่วนบนสีน้ำตาลอ่อน และมักจะมีจุดสีดำเล็กๆ บริเวณช่วงครึ่งด้านนอกของปีก
 • ปีกติดอยู่กับขอบยาวของหนวด และปลายมีความแหลมคม

วงจรชีวิต

 • จากไข่เติบโตไปยังตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 25 - 28 วัน

พฤติกรรม

 • วางไข่บนข้าว
 • ตัวอ่อนพัฒนาการได้ด้วยข้าวเพียงเมล็ดเดียว และออกจากรูขนาดเล็กเมื่อกลายเป็นดักแด้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ