ห้องข่าวและสื่อ

เร็นโทคิล ตอบทุกความต้องการของธุรกิจคุณ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 36 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

อินโฟกราฟิกส์

Asean Infographic

วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

17 มิถุนายน 2559

เคล็ดลับและมาตรการป้องกันในการลดความเสี่ยงจากการโดนยุงกัด

ดาวน์โหลด (PDF)

โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า อินโฟกราฟฟิก

ไวรัสซิกา (Zika Virus)

5 พฤษภาคม 2559

ไวรัสซิกามีการแพร่กระจายเชื้อทั่วโลก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ และวิธีการป้องกันคุณและครอบครัว

ดาวน์โหลด (PDF)

อินโฟกราฟิก กำจัดปลวกด้วยตัวเองดีจริงหรือไม่

ปลวกระบาดในประเทศไทย – ข้อเสียของการกำจัดปลวกด้วยตัวเอง (DIY)

15 มีนาคม 2559

ปลวกสร้างความเสียหายด้านการเงิน และเสี่ยงต่อความปลอดภัย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบ และวิธีปกป้องบ้านและครอบครัวจากสัตว์รบกวนด้วยตัวของคุณเอง

ดาวน์โหลด (PDF)


ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ