การจัดการสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ

เร็นโทคิล ตอบทุกความต้องการของธุรกิจคุณ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

รายงานการทำบริการทั่วไป

ความสำเร็จของโปรแกรมการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ โดยเฉพาะใน โรงงานผลิต-แปรรูปอาหาร และ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ประกอบกับวิธีการป้องกันเชิงรุก และการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสัตว์รบกวน นับเป็นขั้นตอนแรกในการกำจัดสัตว์รบกวนที่อาจเข้ามาปนเปื้อนในอาหาร

ด้วยโปรแกรมการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ บันทึกการบริการ การปฏิบัติตามรายการตรวจสอบ และบันทึกวัตถุประสงค์ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยช่วยให้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบเพื่อติดตามปัญหาการปฏิบัติงานและกระบวนการตัดสินใจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ ของเรา เพื่อทำความเข้าใจต่อการจัดการความเสี่ยงสัตว์รบกวนให้มากยิ่งขึ้น


ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ