บริการสำรวจพื้นที่ ระบุปัญหาสัตว์รบกวน

บริการสำรวจพื้นที่

สำรวจพื้นที่ฟรี ที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

บริการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด

การสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด สำคัญต่อการปกป้องพื้นที่ของคุณจากสัตว์รบกวนอย่างไร?

การกำจัดสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และเป็นเรื่องท้าทายที่สุดสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ สัตว์รบกวนยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางธุรกิจ ซึ่งการกำจัดสัตว์รบกวนโดยไม่คำนึงถึงอันตราย อาจนำไปสู่การเรียกคืนสินค้าอาหาร ส่งผลให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง

การสำรวจพื้นที่และสัตว์รบกวน สำคัญต่อโปรแกรมการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ (IPM) ที่มีประสิทธิภาพของเรา เพราะช่วยให้คุณควบคุมและตรวจจับสัตว์รบกวนต่างๆ รวมถึงจุดเสี่ยงในพื้นที่ของคุณได้