โรงพยาบาลและคลินิก

สำรวจพื้นที่ฟรี ที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

โรงพยาบาลและคลินิก

ปกป้องโรงพยาบาลและคลินิกของคุณจากสัตว์รบกวน

การมีสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสำคัญสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมีความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล (HCAI) ที่เร็นโทคิลเราเข้าใจว่าการรักษาความสะอาดและปลอดเชื้อในการรักษาผู้ป่วยและสถานที่พักรักษาให้ดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน ซึ่งอาจนำไปสู่ HCAI ในที่สุด แต่โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล และศูนย์บำบัดต่างๆ มักเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนกับอาหารที่มักมีการเตรียมในสถานที่เหล่านั้น

จึงช่วยไม่ได้ที่สัตว์รบกวน เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน มด จะถูกดึงดูดให้เข้าไปหาอาหารและความอบอุ่น ด้วยเหตุผลดังกล่าว การควบคุมสัตว์รบกวนจึงมีบทบาทสำคัญในแผนการบริหารความเสี่ยงของสถานที่นั้นๆ เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อขั้นทุติยภูมิในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดสัตว์รบกวน โปรแกรมการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการของเร็นโทคิล สามารถปกป้องคุณจากสัตว์รบกวนอย่างได้ผล โดยเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะทางสำหรับการทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ทำไมต้องเร็นโทคิล ?

  • พนักงานบริการมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม - พนักงานบริการ ของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานตามวิธีการใช้สารกำจัดสัตว์รบกวนที่ระบุบนฉลากของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อการป้องกันการระบาดของสัตว์รบกวนตามจุดเสี่ยงต่างๆ

  • การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่บริการ - ทำการประเมินความเสี่ยงตามแผนบริการป้องกัน-ควบคุมสัตว์รบกวนของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าการทำบริการในสถานประกอบการของคุณจะได้รับความปลอดภัย

  • การออกแบบบริการที่เหมาะสม - ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง และออกแบบบริการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้สถานประกอบการของคุณได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  • รายงานบริการ - การรายงานข้อมูลหลักที่สำคัญ ของสถานการณ์การควบคุมสัตว์รบกวนในสถานประกอบการของคุณ

  • ควบคุมบริการด้วยผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสำคัญ - รองรับลูกค้าที่มีหลากหลายสาขาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้บริการเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน และยังอำนวยความสะดวกโดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่คุณสามารถติดต่อได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว

  • บริการทั่วประเทศ - 11 สาขาบริการทั่วประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานบริการมืออาชีพ ที่ทำให้คุณมั่นใจว่า คุณจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ

โทรหาเราที่ 02 290 8500 หรือ 1800 225 226 (โทรฟรี) หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อทำการสำรวจพื้นที่ฟรี และให้คำปรึกษาวิธีการควบคุมสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพสำหรับสถานประกอบการ และธุรกิจของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ