แมลงวันบนใบไม้

แมลงวัน

สำรวจพื้นที่ฟรี ที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

บริการกำจัดแมลงวัน

ใช้บริการกำจัดแมลงวันโดยมืออาชีพ เป็นวิธีที่ได้ผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาแมลงวันในธุรกิจของคุณ เราจะทำงานร่วมกับคุณ (Partnership) เพื่อจัดการสัตว์รบกวนด้วยโปรแกรม Integrated Pest Management (IPM) ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญของเราในเรื่องของกฎระเบียบข้อกำหนดของแต่ละอุตสาหกรรม (Industry regulations) รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบ (Audits) ที่ช่วยสนับสนุนคุณในการจัดความเสี่ยงด้านสัตว์รบกวนได้อย่างดี

  • Education and Exclusion (ให้ความรู้และปิดช่องป้องกัน) – เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์รบกวน พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันการเข้ามาของสัตว์รบกวนอย่างถูกวิธี เช่น การกำจัดเศษอาหารและของเหลว รวมถึงการปิดทางเข้าออกของแมลงและสัตว์รบกวน เช่น รอยร้าวหรือรอยแยกบนกำแพง
  • Restriction (การจำกัดปัจจัยเสี่ยงและการดูแลพื้นที่ 5ส.) – เราให้คำแนะนำในการจำกัดสิ่งที่เป็นสาเหตุของสัตว์รบกวนเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันในระยะยาวและป้องกันการระบาดซ้ำ
  • Destruction (การกำจัดสัตว์รบกวน) – เรามีรูปแบบการบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีปัญหาสัตว์รบกวนที่ต่างกัน
  • Monitoring (การตรวจเช็คและเฝ้าระวัง) – โดยนักกีฏวิทยาและนักวิชาการที่คอยตรวจเช็คและติดตามประสิทธิภาพการกำจัดให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

บริการกำจัดแมลงวันของเร็นโทคิล

เมื่อสำรวจพื้นที่ของคุณเสร็จเรียบร้อย ผู้เชี่ยวชาญจากเร็นโทคิลจะแนะนำบริการกำจัดแมลงวันที่ตรงกับความต้องการของคุณ ซึ่งอาจประกอบด้วยหนึ่งข้อ หรือหลายข้อเหล่านี้รวมกัน

  • คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บสิ่งของ และสุขอนามัย
  • การฉีดพ่นละอองฝอย ULV และ การพ่นหมอกควัน
  • เครื่องดักแมลงวันด้วยแสงไฟ (ILT) ของเร็นโทคิล

เมื่อปฏิบัติร่วมกับหลักการสำคัญของการป้องกัน-กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน (PEST) จะช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจากแมลงวันได้ในระยะยาว

ปกป้องด้วยเครื่องดักแมลงวันด้วยแสงไฟ (ILT)

เครื่องดักแมลงวันด้วยแสงไฟ (ILT) ของเร็นโทคิล จะมีแผ่นกาวสำหรับดักจับแมลงวันภายในเครื่อง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนบนพื้นผิวด้านล่าง

โทรหาเร็นโทคิลวันนี้ ที่เบอร์ 02 290 8500 หรือ 1800 225 226 (โทรฟรี) หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อกำจัดแมลงวัน คุณกำลังมองหาคำแนะนำที่สามารถใช้ได้จริงระหว่างที่รอใช่หรือไม่? เรามีเคล็ดลับดีๆ ที่ช่วยป้องกันแมลงวันให้ไกลจากบ้านของคุณ


ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ