02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

ข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2562 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบหลายรายในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน โดยไวรัสที่เป็นสาเหตุของอาการปอดอักเสบนี้ถูกระบุว่า คือ Coronavirus (ปัจจุบันถูกเรียกว่า 2019-nCoV) ซึ่งไวรัสชนิดนี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับไวรัสของโรคไข้หวัดธรรมดา เช่นเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และโรคเมอร์ส (MERS) ที่เคยระบาดไปก่อนหน้า

ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 มีรายงานว่า ผู้คนจำนวนมากกว่า 7,000 คน ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ โดยประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และยังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนี้นอกประเทศจีน เช่นกัน ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์, ไทย เนปาล ศรีลังกา อินเดีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เยอรมัน อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ และสาธารณรัฐประชาชนลาว เป็นประเทศล่าสุดที่มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้

องค์การอนามัยโลกนั้นได้ประกาศ ระดับความรุนแรงของการระบาดอยู่ในภาวะสูงสุด และได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา

การระบาดของไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)

ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (2019-nCoV) ในพื้นที่ที่อยู่ภายนอกประเทศจีนยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องตระหนักและคอยติดตามข่าว เนื่องจากตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยภายนอกประเทศจีนนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การจัดการของเร็นโทคิล

ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะปกป้องคุณภาพชีวิตผู้คน เราได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ลูกค้าของเรา เพื่อให้คุณมั่นใจในงานบริการที่มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด รวมถึงพนักงานบริการของเรานั้น จะไม่เพิ่มความเสี่ยงให้แก่ธุรกิจหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ

ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังคิดค้นวิธีรักษาอาการป่วยจากไวรัสโคโรนานี้ และสิ่งที่สามารถปกป้องสุขภาพของคุณจากไวรัสนี้ คือ การรักษาสุขอนามัย เช่น การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ รวมถึงการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส

งานบริการจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่?

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าของเรานั้นถือเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เรามุ่งมั่นที่จะบริการอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็หากเกิดข้อจำกัดใดๆ ในการปฏิบัติงาน เราจะดำเนินการต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย:

ธุรกิจเร็นโทคิล อินนิเชียล ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการประเภทใดๆ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต่อไปนี้

  • ห้องพยาบาลหรือพื้นที่กักกัน ซึ่งใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)
  • สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019-nCoV) ถูกกักตัวไว้

การจัดการสำหรับพนักงาน

เราได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด โดยเราได้จัดตั้งทีมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์โลก และเตรียมแผนการรับมือป้องกันกับเหตุการณ์ที่จะเกิด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเพื่อนร่วมงานรวมถึงลูกค้าของเราทุกคน จะได้รับการคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาอย่างละเอียด

สำหรับประเทศไทย ทีมผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่สุขภาพและความปลอดภัย (SHE) รวมไปถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะยังคงปฎิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล และองค์กรอนามัยโลก (WHO) อย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องพนักงานและลูกค้าของเรา เราได้ดำเนินมาตรการควบคุมเหล่านี้:

  • จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย N95 และ FFP3 เพิ่มเติม
  • แจ้งพนักงานให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศพื้นที่เสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
  • จำกัดหรือเลื่อนนัดหมายงานบริการในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ
  • กำหนดให้พนักงานที่มีอาการป่วยต้องสงสัยหยุดทำงาน หลังเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ

กรณีพนักงานเดินทางไปต่างประเทศ

เราได้ให้คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊าของพนักงานเป็นการชั่วคราว และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

กรณีต้องสงสัยจากการเดินทาง

หากพนักงานของเราได้พบปะญาติมิตรสหายที่มีการเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ จะได้รับคำสั่งให้หยุดงานเพื่อดูอาการ 14 วัน

กรณีต้องสงสัยจากการป่วย

หากพนักงานมีไข้หรือมีอาการป่วยทางเดินหายใจภายใน 14 วัน หลังกลับจากการเดินทาง หรือหากพวกเขาได้ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่แสดงอาการ จะได้รับคำสั่งให้หยุดงานเพื่อพบแพทย์ต่อไป

ติดตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จาก

สำหรับข้อมูลอัพเดตประจำวันเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จาก