02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

10 มาตรการความปลอดภัยรับมือ COVID-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบ (COVID-19) รวมถึงการประกาศปิดพื้นที่ในหลายบริเวณ (Lockdown) อยู่ในขณะนี้ ทางบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล ประเทศไทย ได้ตระหนัก และขอยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าทุกท่านเพื่อก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ โดยเราขอยืนยันว่า จะยังคงส่งมอบงานบริการควบคุม-กำจัดสัตว์รบกวน และบริการสุขอนามัยภัณฑ์ที่มีความสำคัญในการปกป้องท่านจากการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากสัตว์พาหะ และการแพร่กระจายเชื้อโรค และเชื้อไวรัส ให้แก่ลูกค้าทุกท่านได้ตามปกติ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบ (COVID-19) เพื่อปกป้องพนักงานให้ปลอดภัย และในขณะเดียวกันสามารถส่งมอบ งานบริการที่จำเป็นนี้ ให้แก่ท่านด้วยมาตรฐานสูงสุด แม้อาจเกิดความยากลำบากในบางพื้นที่ ดังเช่นการปิดพื้นที่ในหลายบริเวณ (Lockdown) เราได้เร่งวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับเปลี่ยนแผนงาน และเวลาการเข้าบริการของพนักงาน เพื่อส่งมอบงานบริการด้านควบคุม-กำจัดสัตว์รบกวน และบริการสุขอนามัยภัณฑ์ครบวงจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องมากที่สุด

เรามีวิธีการจัดการพนักงานบริการของเรา ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อปอดอักเสบ (COVID-19) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าทำบริการในพื้นที่ของลูกค้า ดังนี้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

พนักงานบริการของเราผ่านการอบรม และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามหลักการทำงานอย่างปลอดภัย

บันทึกสุขภาพประจำวัน

พนักงานบริการของเราต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และบันทึกประวัติสุขภาพประจำวัน (Health Status Report)

ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี

พนักงานได้รับการอบรม ตระหนัก และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี ล้างมือเป็นประจำ พกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อติดตัว และสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกคน

นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม

ให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโรค

มาตรการกักตัวเอง

เป็นเวลา 14 วันทันที ตามระยะฟักตัวที่องค์การอนามัยโลกกำหนด หากมีไข้หรือมีความเสี่ยงที่ได้รับเชื้อปอดอักเสบ (COVID-19)

เช็ดทำความสะอาด

เพิ่มจำนวนรอบทำความสะอาด บริเวณจุดเสี่ยงและบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ทุก 1-2 ชม. เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น

อำนวยความสะดวก

ด้วยการเพิ่มจุดติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับพนักงาน เช่น ทางเข้าสำนักงาน หน้าห้องน้ำ เป็นต้น

พ่นฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน

ทำความสะอาด อบ พ่นฆ่าเชื้อภายในสำนักงานอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง และรถบริการทุกวัน

ลดความเสี่ยง

งดทำบริการในพื้นที่ที่มีประกาศยืนยันพบผู้ติดเชื้อหรือพื้นที่เสี่ยง เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ให้ข้อมูล COVID-19

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ของโรคติดเชื้อปอดอักเสบ (COVID-19) แก่พนักงานตามช่องทางของบริษัทฯ