เกี่ยวกับเรา

สำรวจพื้นที่ฟรี ที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

พบทีมผู้บริหารประเทศไทย

พงษ์พันธ์ อติชาติภัสสร

พงษ์พันธ์ อติชาติภัสสร

กรรมการผู้จัดการบริษัท

พงษ์พันธ์ อติชาติภัสสร เป็นผู้นำบริษัทเร็นโทคิล อินนิเชียล ประเทศไทย ในฐานะกรรมการผู้จัดการ และดูแลงานในส่วนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์หลักของเขาคือ การส่งมอบงานบริการที่ดี การรักษาความสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม เพื่อส่งมอบสัญญาบริการไปยังทุกกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม มั่นใจได้ว่าการให้บริการกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวน และบริการสุขอนามัยภัณฑ์ครบวงจรของเรานั้นมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสูงสุด

ปารินันท์ ตันติเสวี

ปารินันท์ ตันติเสวี

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ปารินันท์ ตันติเสวี เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี หน้าที่รับผิดชอบหลักคือ ทุกกิจกรรมทางการเงิน พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจให้ทีมผู้บริหาร เป้าหมายในการทำงานของเธอ คือ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการลงทุนด้วยกำไรที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงกระแสเงินสด และผลตอบแทนจากเงินลงทุนโดยยึดถือความถูกต้องและธรรมาภิบาลที่ดี

อคริมา อภิพรพัชร

Leader Team - Akrima

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงาน

อคริมา อภิพรพัชร เป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงาน ซึ่งรับผิดชอบด้านทีมบริการปฏิบัติงานทั้งแผนกกำจัดสัตว์รบกวนและแผนกสุขอนามัยภัณฑ์ ดูแลพนักงานบริการกว่า 500 คนทั่วประเทศไทย เธอดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพงานบริการของธุรกิจ เธอมีแรงบันดาลใจ และรักในการพัฒนาคนให้มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสร้างทีมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทั้งในด้านชื่อเสียงและความพึงพอใจในงานบริการจากลูกค้า

ประณต อารีพงษา

ประณต อารีพงษ์ศา

ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย

ประณต อารีพงษา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขาย เป้าหมายของเขาคือ การทำให้บริษัทเร็นโทคิล อินนิเชียล เป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย ทั้งในธุรกิจกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวนและธุรกิจสุขอนามัยภัณฑ์ครบวงจร ด้วยการสร้างความเติบโตผ่านการให้บริการแบบมืออาชีพ และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เขามุ่งเน้นในการมอบบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภาวะของตลาดในปัจจุบัน

อิทธินันท์ มีโภคี

อิทธินันท์ มีโภคี

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อิทธินันท์ มีโภคี เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกจากจะมุ่งเน้นด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ผลตอบแทน เงินเดือน และพนักงานสัมพันธ์แล้ว ยังมีเป้าหมายในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อเพื่อนร่วมงานในบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล ให้มีความสมดุลทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว และมีความมุ่งหวังที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วยการวางแผนกลยุทธ์ การใช้โมเดลและวิธีการต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต