Träskadeinsekter

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Hur man identifierar tecken på träskadeinsekter

Du kanske inte förstår att du har problem med träskadeinsekter förrän skadorna blir synliga, därför är en tidig identifiering nyckeln för att undvika omfattande skador.

Hur ser en träskadeinsekt ut?

Det finns fyra stadier i träskadeinsektens utveckling

 • Ägg
 • Larv
 • Puppa
 • Adult

Adulta insekter lägger sina ägg i sprickor på träföremål, golvbrädor och timmer.

När larverna kläcks börjar de omedelbart att gräva i träet, vilket gör att det nästan är omöjligt att se dem. De kommer att vara hungriga och träföremålen blir deras enda näringskälla. Väl inne i träet fortsätter de att göra tunnlar i flera år för att få mat.

Allteftersom larverna växer, går de upp mot träytan för att förpuppas och blir adulta skalbaggar.

Fakta: Olika insekter föredrar olika träslag; detta kommer att hjälpa dig identifiera vilken art som orsakar dina problem. Vissa föredrar barrträd som tall, gran och ceder medan andra gillar lövträd som ek, ask, kastanj och mahogny. Oavsett arten kommer alla att lämna vissa tecken, om du har ett angrepp av träskadeinsekter. Ta reda på mer om de olika arterna.

Tecken på träskadeinsekter

 • Färska hål i träet - runda eller ovala hål med vassa kanter, syns tydligt.

 • Tunnlar i träet - även kända som "gallerier", ofta svåra att se.

 • Damm - orsakas av adulta insekter som kommer upp till ytan, oftast synliga under det angripna träet.

 • Skadade golvbrädor - i extrema fall, ett stolsben som knäcks på mitten är ett bevis på ett allvarligt problem med träskadeinsekter.

 • Söndersmulat trä - vid kanterna av bärande bjälkar eller golvbrädor.

 • Döda insekter - återfinns oftast nära angripet trä eller runt närliggande fönster.

 • Adulta insekter - kommer ut ur träföremålet mellan maj och oktober.

 • Ägg - dessa varierar i storlek beroende på insekt, men alla är svåra att upptäcka med blotta ögat.

 • Träskadeinsekternas larver - vanligtvis har de en gräddvit färg och böjd form.

Att handskas med en infestation av träskadeinsekter

Om man inte behandlar infestationen kan träskadeinsekterna förstöra träet allvarligt vilket kan leda till förstörda konstruktioner.

Våra professionella, erfarna skadedjurskonsulter kommer att genomföra en grundlig inspektion för att bedöma omfattningen av problemet och identifiera arten. De kommer också att avgöra om angreppet är aktivt, kolla efter tillhörande problem såsom röta eller fukt och om några brädor behöver bytas ut. Baserat på denna utvärdering kommer de att rekommendera en lämplig behandling.


Nästa steg

Hitta ditt lokala kontor