Träskadeinsekter

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Träskadeinsekter

Begreppet träskadeinsekter omfattar ett antal arter av trägnagande skalbaggar som angriper trä. I folkmun pratas det ofta om trämask för att beskriva det skadegörande stadiet från dessa skalbaggar. Det är nämligen larven som gnager på och äter trä.

Här är några användbara fakta om träskadeinsekter:

  • Vuxna skalbaggar lägger sina ägg i sprickor i träet. Utomhus är detta inte mycket av ett problem, men i hemmet eller i en verksamhet kan de angripa brädor, möbler, träbjälkar och andra träföremål.
  • Larver gräver djupt in i träet, där de livnär sig och bygger en labyrint av tunnlar under flera år.
  • Faran med träskadeinsekterna är störst när de angriper trämaterialen i byggnader. Med tiden försvagas virket av insekternas angrepp och de flyghål de gör i träet. Detta kan leda till att en byggnadskonstruktion till slut faller samman.

Det är därför viktigt att agera direkt om du tror att huset drabbats av träskadeinsekter.

Om du tror att du kan behöva professionell behandling av träskadeinsekter, ring Rentokil på 010-470 49 50 så ringer vi tillbaka inom 24 timmar (måndag - fredag) för att ordna ett möte.

Träskadeinsekter – arter

Experter på behandlingar av träskadeinsekter

Vi har lång erfarenhet av träskadeinsekter och vet hur dessa skadedjur fungerar. Därför kan vi erbjuda specifik behandling för just ditt problem.

Hitta ditt lokala kontor