010-470 49 50 Kom i kontakt med oss Måndag-Fredag 07.00-17.00

– giftfri bekämpning av råttor i kloaker

Ratél är en nyutecklad elektronisk råttfälla som gör det möjligt att hindra råttor från att tränga in via kloaksystemet. Lösningen öppnar för en helt ny och mycket mer strategisk råttbekämpning än tidigare.

Ratél angriper problemet med kloakråttor vid källan där råttorna rivs och förökar sig. Vid ingången till kloakbrunnen leds råttorna genom ett rör där de utsätts för högspänning, vilket avlivar råttorna på några sekunder.

Bekämpningen sker uteslutande i kloaksystemet, vilket skyddar din verksamhets byggnader och rykte.

Fördelar med Ratél

 • Kontroll och trygghet - Ratél ger de berörda kontaktpersonerna tillgång till en rad upplysningar om fällans aktivitet och status. Därmed har du konstant tillgång till aktuell information om bekämpningen av råttor i kloaksystemet. Ratél fungerar alltid som råttstopp, även om det skulle vara något funktionsfel på fällan.

 • Lätt att hantera och underhålla - Ratél installeras av våra utbildade servicetekniker, och den smarta fällan töms och återställs automatiskt varje gång en råtta ar fångats. Det finns därför inget behov av service och underhåll mellan de rutinmässiga batteribytena.

 • Säker och miljövänlig - Att använda ström för att avliva råttor är mycket humanare och miljövänligare än att använda gift. Dessutom undviker man problem med resistens som kan få allvarliga följder för bekämpningen inom ett visst område när de medel man använder mister sin effekt.

  Stora resultat med små medel - Ratél passar till kloakrör av alla storlekar och typer, vilket gör att man kan uppnå stora resultat även med ett mindre antal fällor genom att flytta runt dem mellan olika insatsområden. När Ratél är på plats har man ett långsiktigt skydd, utan att något ingrepp krävs.

Därför är Ratél unik:

 • Avlivar råttor utan användning av gift
 • Fungerar som mekaniskt råttstopp
 • Passar alla typer av kloakrör
 • Lätt att montera
 • Lågt pris och låga underhållskostnader
 • Automatisk rapportering och kontroll via SMS

För mer information kontakta oss på tel 010-470 49 50

Hitta ditt lokala kontor