Sydväst Sverige

Västra Sverige

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Västra Sverige

Vi är ett erfaret och passionerat team av skadedjurskonsulter och tekniker.

Vårt team täcker alla stora städer i Västsverige så som Göteborg, Halmstad, Jönköping och Vänersborg.

Tack vare vår kompetens och långa erfarenhet inom skadedjurskontroll och skadedjursbekämpning samt vår lokalkännedom, kan vi hjälpa dig bli av med skadedjur.

De vanligaste skadedjuren i regionen är råttor, möss, kackerlackor, mott, vägglöss och fåglar. Alla dessa skadedjur kan orsaka stora skador i ditt hem eller verksamhet om du inte tar tag i problemet i tid. Vi kan snabbt vara på plats för att bedöma omfattningen av angreppet och föreslå en skräddarsydd lösning för din verksamhet.

Duvor

Duvor och mås kan bli en olägenhet för er verksamhet, inte bara på grund av livet de för. De kan också skada byggnader genom att lossa takpannor och blockera rännor.

Det finns ett antal andra problem med fåglar som gör att du inte bör vänta innan du vidtar åtgärder. Duvor och måsar på era byggnader kan:

  • Vara en hälsorisk, genom att sprida sjukdomar som ornitos (papegojasjuka), E.Coli och Salmonella.
  • Förorena byggnader och fordon med deras spillning.
  • De smutsar ner entréer och trottoarer.
  • Orsaka sekundära skadedjursproblem såsom fågelkvalster, textilskalbaggar och loppor, via sina bon.
  • Attackera kunder och anställda, särskilt under häckningssäsongen när de försvarar sina ungar.

Experter inom fågelkontroll

Våra utbildade servicetekniker kan erbjuda lämpliga åtgärder för att bli av med fåglar kring dina lokaler. Vi använder diskreta och kostnadseffektiva metoder som inte skadar eller gör illa fåglarna och inte stör din verksamhet.