Syd Sverige

Södra Sverige

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Kontorets adress

Rentokil AB

Verkstadsvägen 3

245 34 Staffanstorp

Skadedjurskontroll privatkunder 010-470 49 55

Skadedjurskontroll företagskunder 010-470 49 50

Södra Sverige

Vi är ett erfaret och passionerat team av skadedjurskonsulter och tekniker.

Vårt team täcker alla stora städer i Sydsverige så som Malmö, Lund, Helsingborg och Kalmar.

Tack vare vår kompetens och långa erfarenhet inom skadedjurskontroll och skadedjursbekämpning samt vår lokalkännedom kan vi hjälpa dig att bli av med skadedjur. De vanligaste skadedjuren i regionen är träskadeinsekter, råttor, möss, kackerlackor, vägglöss och fåglar.

Alla dessa skadedjur kan orsaka stora skador i ditt hem eller verksamhet om du inte tar tag i problemet i tid. Vi kan snabbt vara på plats för att bedöma omfattningen av angreppet och föreslå en skräddarsydd lösning för din verksamhet.

“Jag har 16 års erfarenhet inom skadedjursbranschen och har arbetat främst med livsmedels- och kvalitetskontroller inom livsmedelsindustrin. Det bästa med jobbet är variationen och mötet med kunden. Att hitta och skräddarsy lösningar till olika kunder inom alla verksamhetsområden gör att jag har världens bästa jobb!”

Andreas Tapper, Key Account Manager & Category lead

Träskadeinsekter

Begreppet träskadeinsekter omfattar ett antal arter av trägnagande skalbaggar som angriper trä. I folkmun pratas det ofta om trämask för att beskriva det skadegörande stadiet från dessa skalbaggar. Det är nämligen larven som gnager på och äter trä. I Skåne kommer de vanligaste angreppen från husbocken.

Här är några användbara fakta om träskadeinsekter:

  • Vuxna skalbaggar lägger sina ägg i sprickor i träet. Utomhus är detta inte mycket av ett problem, men i hemmet eller i en verksamhet kan de angripa brädor, möbler, träbjälkar och andra träföremål.
  • Larver gräver djupt in i träet, där de livnär sig och bygger en labyrint av tunnlar under flera år.
  • Faran med träskadeinsekterna är störst när de angriper trämaterialen i byggnader. Med tiden försvagas virket av insekternas angrepp och de flyghål de gör i träet. Detta kan leda till att en byggnadskonstruktion till slut faller samman.

Behandling av träskadeinsekter

Efter att en av våra erfarna skadedjurskonsulter har genomfört en grundlig inspektion för att bedöma omfattningen av angreppet, identifiera arten och fastställa om angreppet är aktivt eller ej och utifrån det rekommendera en lämplig behandling.

Vi behandlar problem med träskadeinsekter i alla typer av fastigheter. Alla behandlingar mot träskadeinsekter är speciellt utformade för att störa åtminstone ett stadie i insekternas livscykel. Våra behandlingar riktar sig mot laverna som är begravda i trävirket.