Vanliga spindelarter

Det finns tusentals spindelarter runt om i världen, men här i Sverige finns det bara ett fåtal som betraktas som vanliga skadedjur.

Vargspindel

(Trochose ruricola)
Vargspindel

Utseende

 • Adult hona 8 mm. Hane - 6 mm. Färgen varierar från brun till grå.

Livscykel

 • Vargspindelhonan bär omkring äggkokongen, som sitter fast i spinnvårtorna under bakkroppen.
 • När de unga kläcks, klättrar de på moderns rygg, där de tillbringar de första veckorna av sitt liv.

Vanor

 • De jagar på natten, men under dagtid håller sig gömda bland mossa och förfallande material.
 • Boet ligger i en grund håla med en enkel, öppen ingång.

Lockespindel

(Phalangium opilio)

Utseende

 • Adult – kroppslängd 3,5 – 9 mm.
 • Ovansidan av kroppen har ett ljusgrått/brunt mönster medan den undre delen är i regel krämfärgad.

Livscykel

 • Honorna lägger äggen i fuktig jord.
 • Äggen övervintrar och kläcks på våren.
 • Endast en uppsättning ägg läggs varje år.

Vanor

 • De lever på ängar och i skogar, där de letar efter mat på marken eller klättar upp i träden.
 • De livnär sig på diverse mjukkroppiga leddjur såsom bladlöss, fjärilslarver, skalbaggslarver och små sniglar.

Vanlig husspindel

(Tegenaria domestica)
Vanlig husspindel

Utseende

 • Adult – kroppslängd utan ben 6 – 10 mm.
 • Gulbrun kropp med bleka markeringar.
 • Bakkropp ljusgråbrun med korta hår.

Livscykel

 • Honan producerar en kulformad kokong, som den täcker med ett lager silke och placerar i sitt nätverk.
 • Hanen vill para sig med honan flera gånger innan han dör.
 • Adulta spindlar kan leva i flera år.

Vanor

 • Finns i och på byggnader, uthus och väggar.
 • Husspindeln producerar ett platt nät.

Brunspindel

(Loxosceles reclusa)

Utseende

 • 6 – 18 mm lång.
 • Färgen är brun eller gul.
 • De långa, tunna benen är bruna och täcks av fin behåring.
 • Har sex ögon, som sitter parvis i en halvcirkel.
 • På ryggen finns en tydlig fiolformad teckning, som går från huvudet mot bakkroppen.

Livscykel

 • Äggen läggs från maj till juli.
 • Honan lägger ca 50 ägg i en benvit silkkokong, som är ca 16 mm i diameter.
 • Nyutkläckta spindlar kommer fram efter ca 1 månad.
 • Det tar i genomsnitt ett år att nå det adulta stadiet.
 • Adulta kan leva i 1-2 år.

Vanor

 • Geografisk spridning och biotop - Förekommer inte i den svenska naturen. Finns bl a i USA från södra mellanvästern till söder. Den föredrar avskilda, mörka, ostörda platser inomhus eller utomhus. Inomhus kan de påträffas på vindar, i källare, garderober, skåp, i ventilationskanaler, i skor eller bakom möbler. Utomhus kan de påträffas i lador, uthus, garage, under stockar, lösa stenar och timmerupplag.
 • Föda – Den föredrar döda insekter. Den kan klara sig utan vatten och föda i ca sex månader.
 • Synlighet – På dagen fungerar säcken som gömställe för spindeln. På natten brukar den leta efter föda.
 • Bett – Den bits endast när man försöker hantera den eller när den blir störd. Båda könen är giftiga och bettet kan vara farligt. Människans reaktion mot bettet beror på mängden gift som man fått i sig och den individuella känsligheten – några blir inte alls påverkade, andra kan känna bettet som ett nålstick, andra kan känna det som en svidande känsla följd av intensiv smärta. Några känner inte av bettet på 2 - 8 timmar.

Harlekinspindel

(Salticus scenicus)
Harlekinspindel

Utseende

 • Adult – kroppslängd utan ben 5-6 mm.
 • Kroppen har svartvita ränder.
 • Benen är korta, kraftiga och håriga.

Livscykel

 • Honan stannar hos äggkokongen och vaktar över de nykläckta ungarna.
 • Efter två hudömsningar lämnar de modern.

Vanor

 • Påträffas i hus och i trädgårdar (tillhör inte den svenska faunan).
 • De jagar efter bytet och producerar inte något spindelnät.
 • Ses ofta hoppa.

Nästa steg

Hitta ditt lokala kontor