Råttor

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Tecken på råttor

Råttor är välkända för att sprida sjukdomar, skada egendom och förorena livsmedel och djurfoder. Om råttor har möjlighet att komma in i ditt hem eller företag, kan de införa sjukdomsbärande parasiter som loppor, löss och fästingar.

Eftersom de är mest aktiva mellan skymning och gryning är det mer vanligt att upptäcka tecken på råttor snarare än en levande råtta.

Hur man identifierar tecken på råttor

Lär dig att identifiera tecken på ett råttproblem hemma eller på din verksamhet

  • Råttspillning - Hittas ofta koncentrerad på specifika platser eftersom råttor producerar upp till 40 spillningar per natt. Spillningen från en brun råtta är mörkbrun och har en avsmalnande spindelform - liknar ett stort riskorn.

  • Skrapljud - Svartråttor i synnerhet är duktiga klättrare. De kan enkelt ta sig till loftutrymmen och övre våningarna i byggnader, så skrapljud nattetid kan tyda på deras närvaro. Brunråttor å andra sidan, är mindre skickliga klättrare och känns igen när man hör deras gagnande och spring till exempel på golvbrädor och trall.

  • Fotspår (löparbanor) - Råttor lämnar fot- och svansmärken i dammiga, mindre använda områden av byggnader. Genom att rikta stark ljus från en ficklampa på en låg vinkel bör man tydligt se spåren. För att fastställa om råttorna är aktiva, strö fint mjöl eller talk längs en ​​liten sträcka av golvet nära fotspåren och kontrollera om det finns färska spår nästa dag.

  • Gnidmärken - Råttor springer alltid längs golvlister och väggar på grund av sin dåliga syn. Fett och smuts från deras kroppar lämnar fläckar och mörka märken på både föremål och ytor som de går mot gång efter gång. Dessa märken kan tyda gnagaraktivitet, men eftersom det tar lång tid innan märken försvinner är det inte ett bra sätt för att bekräfta aktivitet.

  • Gångar - Brunråttor är välkända för att gräva omfattande underjordiska gångar för skydd, matförvaring och för att bygga bo. De bygger hål intill fasta föremål eller byggnader (trall, trädgårdsskjul, garage etc.) och finns också i avskilda, grönområden såsom trädgårdar och ödemark.

Orolig för ett råttangrepp?

Om du tror att du har råttor, är det viktigt att agera snabbt för att förstå hur pass omfattande angreppet är och för att minska hälsoriskerna denna gnagare kan orsaka.

Du kan också själv vidta förebyggande åtgärder nu i ditt hem eller företag för att hindra råttor.

Ring oss på 010-470 49 50 så vi kan snabbt hjälpa dig bli av med råttorna.