Råttor

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Råttbekämpning för företag

Alla företag kan få problem med råttor. För vissa företag inom livsmedel, kan ett råttangrepp få stora hälso- och säkerhetskonsekvenser.

Råttor kan utgöra en allvarlig brandrisk för ditt företag genom att gnaga igenom kablar varhelst de finner dem.

Det krävs ett genomtänkt råttbekämpningsupplägg för att skydda fastigheten och minska risken för ett råttangrepp.

Professionella lösningar för råttbekämpning

För att kunna fortsätta driva ditt företag framgångsrikt, är professionella behandlingar det bästa alternativet vid ett råttangrepp. Det är det enda sättet för att vara säker på att du blir av med råttproblemet och för att undvika att råttorna kommer tillbaka.

Ring Rentokil på 010-470 49 50 om du ser tecken på råttor såsom spillning eller söndertuggade kablar.

Rentokils tjänster:

Våra servicetjänster börjar med en inspektion av dina lokaler. Denna inspektion är avgörande för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning, som kan lösa ditt problem effektivt och diskret.

  • Snabb respons - kundsupport (måndag till fredag).

  • Inspektion - Viktigt att kunna bedöma hur omfattande råttangreppet är och för att identifiera råttarten.

  • Certifierade servicetekniker - Med sektorsspecifik kompetens kan våra tekniker erbjuda en skräddarsydd lösning för högriskområden till exempel inom livsmedelsindustrin

  • Expertis inom relevant lagstiftning - Vi ser till att våra skräddarsydda behandlingar följer alla regler för hälsa och säkerhet för att säkerställa att din verksamhet kan fortsätta att fungera.

  • Specifika rodenticider - Våra beten installeras och distribueras i någon av våra manipulationssäkra betesstationer, med all väsentlig information, kontaktuppgifter, nödåtgärder osv i tryckt text på locket.

  • Rekommendationer - Vi kommer att göra regelbundna uppföljningsbesök tills problemet är löst, och vi kan erbjuda ytterligare stöd genom vårt unika online rapporteringssystem -myRentokil.