Råttor

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Att tänka på

Det är bekymmersamt att ha problem med råttor så man bör göra är allt för att undvika få råttor hemma eller i sin verksamhet.

En enkel åtgärd är att se till att inte ha mat och vatten lätt tillgängligt och inte ha utrymmen där råttor kan söka skydd.

Till skillnad från möss, behöver råttor daglig tillgång till en vattenkälla. De dricker bara mellan 15 ml och 60 ml vatten per dag, men de måste dricka ofta.

De är kända för att äta precis vad som helst, men de föredrar att äta små mängder av olika matvaror, vilket ger dem en varierad kost.

Att tänka på för att inte få problem med råttor

Läs våra tips nedan som kan hjälpa till att förhindra ett problem med råttor:

  • Ha livsmedel förvarade i metall- eller glasbehållare med tättslutande lock.
  • Håll rent i huset och runt trädgården - mindre skräp innebär färre gömställen för råttorna.
  • Släng soporna i metallkärl med tättslutande lock så att råttorna inte kommer åt innehållet.
  • Städa upp matrester från husdjur och förvara helst inte djurfodret på golvet.
  • Lägg inte ut kött i komposthögen och begränsa mängden fågelmat som faller ner från fågelbord vid utfordring av småfåglar i trädgården.

Om du redan har upptäckt tecken på råttor , såsom spillning, är det viktigt att agera snabbt för att bli av med råttor och förhindra ett stort angrepp.

Hur avskräcker man råttor

Råttor är smidiga och flitiga så de kan lätt komma in i ditt hus eller verksamhet.

Svartråttor är duktiga klättrare och bygger gärna bo på vinden.

Brunråttor kan också klättra men brukar mest gräva.

De är mycket skickliga på att simma i avlopp och avloppssystem. Båda arterna kommer att gnaga sig igenom en öppning eller ett hål så att de kan tränga sig in.

Säkra ditt hem

  • Entréer - Unga råttor kan pressa sig genom små springor och hål i dörröppningar, därför är det bra att ha en borstlist för att hindra dem från att komma in. De kan också ta sig in genom att använda sig av kattluckor eller gagna sig igenom små hål eller springor för att komma in i huset.

  • Hål i ytterväggar - Hål eller små öppningar (runt kablar eller rörledningar) måste fyllas med rostfritt stålull och fogmassa- eller betong. Man kan också lägga aluminiumplåt. Tänk på att råttor kan hoppa upp till cirka 4 meter.

  • Tak - Råttor klättrar längs med elkablar eller använder hängande grenar för att komma in i loft- utrymmen och vindar via luckor i trasiga takpannor eller via takfoten. Reparera skadorna på taket och använd trådnät för att täta luckorna.

  • Avlopp och avloppsrör - Råttor är kända för att kunna simma uppför skadade avloppsrör och komma in i huset via toaletten, så ta för vana att alltid stänga toalettlocket. De kan också använda avloppsrör, använd tättslutande metallgaller för att täcka avlopp, särskilt i källarutrymmen. Kontrollera rören regelbundet och fixa trasiga snarast möjligt.


Nästa steg

Hitta ditt lokala kontor