Råttarter

Den vanligaste arten är brunråttan men svartråttan förekommer också i Sverige.

Svartråtta

(Rattus rattus)

Utseende

 • 16 – 24 cm lång. Svansen längre än huvudet och kroppen.
 • Vikt 150 – 200 g.
 • Spetsig nos, stora öron och smärt kropp i jämförelse med brunråttan (Rattus norvegicus).

Livscykel

 • 5 – 10 ungar per kull, 3 – 6 kullar per år.
 • Dräktig i ca 3 veckor.
 • 12 – 16 veckor från födelse till könsmognad.

Vanor

 • Sällsynt i Sverige. Förekomst oftast i samband med hamnar.
 • Klättrar gärna, vig, gräver sig sällan ner och finns sällan utomhus i Sverige.
 • Äter helst saftig frukt.
 • Äter ca 15g per dag och dricker ca 15ml.

Brunratta

(Rattus norvegicus)

Utseende

 • Upp till 40 cm lång. Svansen kortare än huvudet och kroppen tillsammans.
 • Vikt 350 – 500g.
 • Har trubbigare nos, mindre öron och kraftigare kroppsbyggnad än svartråttan (Rattus rattus).

Livscykel

 • 7 – 8 ungar per kull, 3 – 6 kullar per år.
 • Dräktig i ca 3 veckor.
 • 10 – 12 veckor från födsel till könsmognad.

Vanor

 • Trivs på marknivån och i underjordiska råttgångar, kan klättra men gräver helst. Den enda gnagararten, som förekommer i avloppssystemet i Sverige.
 • Äter gärna spannmål, men är allätare.
 • Äter ca 30 g per dygn och dricker 60 ml.