Ratél – elektronisk råttbekämpning utan gift

Skadedjursföretaget Rentokil satsar nu hårt på den elektroniska råttbekämparen Ratél som placeras på utvalda platser i kloaksystemet. Ratél fungerar helt utan gifter genom att hindra råttorna från att ta sig ut ur kloakerna och göra skada. Det är också enkelt att underhålla fällorna och hålla koll på vad som händer genom att ett sms skickas varje gång en råtta fångats.

Ratél är en långsiktig lösning som angriper problemet med kloakråttor direkt vid källan där råttorna trivs och förökar sig. Vid ingången till kloakbrunnen leds råttorna genom ett rör där de utsätts för högspänning som avlivar dem snabbt och smärtfritt. På så vis hindras råttorna från att ta sig vidare in i byggnader där de kan ställa till med skada.

– För första gången kan man nu bekämpa råttor effektivt och målinriktat utan att använda vanliga fällor eller gift – och på så sätt få ett långsiktigt skydd. Det är enkelt att montera Ratél i en kloak och gnagarna avlivas utan onödigt lidande, säger Andreas Tapper på Rentokil och expert på skadedjur.

Inte förbjudet med råttgift

 

– Det finns samtidigt ett utbrett missförstånd att det är förbjudet med råttgift, men det stämmer inte. Det gäller att alltid välja den metod som har minst miljöpåverkan och som också är effektiv. Vi skadedjursexperter ser när de elektroniska fällorna måste kompletteras med godkända bekämpningsmedel för att få bort problemen, förklarar Andreas Tapper.

En stor fördel jämfört med andra alternativ på marknaden är att Ratél-fällan bara är öppen under cirka fyra sekunder. Det gör den väldigt effektiv och förhindrar att råttorna hinner smita ut.

Med hjälp av det inbyggda råttstoppet – ett galler som hindrar gnagarna från att ta sig vidare – så fortsätter Ratél att göra sitt jobb även om batteriet skulle sluta fungera. Då stängs fällan helt.

Kort om Ratél

  • Ger ett långsiktigt skydd
  • Passar alla typer av kloaker
  • Är lätt att montera och underhålla
  • Effektivt stopp även vid funktionsavbrott
  • Ger data i realtid
  • lever upp till lagstiftningskraven
  • Har ett lågt pris – och en hög effektivitet
  • För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

    Andreas Tapper, kategoriansvarig, Rentokil, 040-6313514 eller [email protected]