Aggressiva måsar ett snabbt ökande problem

Under de senaste tio åren har problemet med måsar tilltagit. Tidigare var det duvor som dominerade som luftburna skadedjur men måsen håller på att gå om i statistiken. Måsar är stora, aggressiva och skräniga och kan orsaka betydande skada. Samtidigt är de fredade under den tid på året då problemen är som störst mellan april och den 31 juli.

Måsen är inte längre bara en romantisk del av våra hamnstäder. De stora fåglarna har på senare år blivit ett vanligt inslag i alla stadsmiljöer. Bara under de senaste tre åren har antalet anmälningar om måsproblem till Rentokil mer än fördubblats jämfört med föregående år. De stora fåglarna är bullriga, plockar hål i saker och har ett mycket aggressivt beteende mot personer som kommer nära deras revir. Dessutom har deras exkrementer ett lågt PH-värde som fräter på byggnader och fordon.

– Måsar är intelligenta djur som är både aggressiva och snabba på att anpassa sig till den urbana miljön. På mindre än tio år har måsproblemen vuxit från nästan ingenting till att i dag vara betydande. Vi ser exempel på människor som inte kan sova på natten på grund av oväsen, företag som får sina varor hackade i bitar och personer som förföljs av aggressiva måsar, säger Andreas Tapper, skadedjursexpert på Rentokil.

Måsens häckningstid är lång. De börjar med att ligga på ägg från slutet av april och fortsätter i stadsmiljön ofta tills det blir kallt igen. Deras närvaro har ofta mycket dyra konsekvenser. Till exempel kan deras bomaterial täppa till avlopp och orsaka översvämningar. Och i jakten på mat pickar de ofta sönder sopkärl så att kvarlämnade rester ruttnar och drar till sig fler skadedjur.

Fiskmåsen är skyddad i Sverige

Eftersom fiskmåsen är fredad mellan den 1 april och den 31 juli är det svårt att komma till rätta med problemen.

– Vi ser en paradox just nu mellan ett tilltagande problemet och de höga hygienkrav som ställs på fastighetsägare och näringsidkare och det faktum att de inte själva får agera för att komma åt problemen utan specialtillstånd. Vi kan sätta upp nät, piggar eller elektriska stålstänger som är effektiva – men också dyrare och mer synliga lösningar, säger Andreas Tapper.

Enligt bilaga 4 i jaktförordningen kan man bedriva skyddsjakt på fiskmås och även havstrut och gråtrut om de orsakar problem i närheten av t.ex. en byggnad.

Den som vill komma åt problemet bör då blanda in en professionell skadedjursbekämpare i processen. Måsar är aggressiva och har enormt vassa näbbar så det kan vara farligt att närma sig deras bon utan erfarenhet. Rentokil har utbildade skyddsjägare och en skadedjursbekämpare kan också bidra genom att bedöma problemets omfattning och vilka metoder som är bäst.

Fakta om måsar:

  • En stor fågel: Den vanligaste måsarten är gråtrut som har ett vingspann på 130-158 cm och väger upp till 1,2 kg.
  • Finns överallt: Måsproblemet ökar i alla städer – inte bara de som ligger nära vatten.
  • Häckar vår/sommar: Måsar häckar vanligen från april till sommarmånaderna. I städerna lägger de sina ägg flera gånger.
  • Intelligent: Måsen är ett intelligent djur som snabbt anpassar sig till människans omgivning och är svår att skrämma
  • Beteende: Deras spillning är mycket frätande och kan skada byggnader och billack. Måsar håller vanligtvis till på platta tak och är mycket aggressiva runt sina bon. Det är inte ovanligt att de attackerar människor. Bomaterial kan täppa till avlopp och ventilation och de hackar hål i saker och lämnar avfall efter sig. Dessutom är skränen från en måsflock höga.
  • Fredad under delar av året. Enligt särskilda bestämmelser i jaktförordningen kan en fastighetsägare eller jakträttshavare få rätt att vidta skyddsjakt även under den fredade perioden. Kommunen kan också ge uppdrag om avskjutning under perioden om det skulle vara av särskild betydelse för hälsoskyddet. Om miljönämnden vid klagomål på störningar från fåglar bedömer att det föreligger en olägenhet för människors hälsa eller risk för sådan kan nämnden förelägga fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att vidta åtgärder.
  • För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

    Andreas Tapper, kundansvarig, Rentokil, 040-6313514 eller [email protected] Mikael Westmark, presskontakt, Westmark Information, 0707-339810 eller [email protected]