Brunråtta eller husmus?

Vad var det där! Som rusar förbi på golvet? Första gången man ser något hårigt springande längs golvlister eller rotande i papperskorgen kan vara en smärre chock. Brunråttor och husmöss är olika arter, men tillhör samma familj. De härstammar från en gemensam förfader som levde för miljontals år sedan. Så att försöka urskilja vilka gnagare har bosatt sig hemma hos dig eller i fastigheten kan vara svårt, särskilt som råttungar och möss kan vara lika stora.

Nedan är en illustration som belyser de 10 främsta skillnaderna mellan brunråttor och husmöss; bra lathund om du tror att du har problem med råttor eller möss eller bara vill veta mer!