Ökat intresse för giftfri bekämpning av skadedjur

Intresset ökar att lära sig mer om hur man skyddar sig mot skadedjur – och hur t.ex. råttor, möss, vägglöss, mal och flugor verkligen beter sig. Ju mer vi känner till om skadedjuren, desto lättare blir det att välja giftfritt och undvika metoder som orsakar onödigt lidande. Rentokil är ett av världens största företag inom bekämpning av skadedjur och på sin nya webb ger man både företag och privatpersoner en chans att själva bli experter.

– Vi får allt fler frågor till Rentokil om skadedjur och hur man kommer till rätta med problemen. Samtidigt är många oroade av de metoder som ibland visas upp på tv där man avlivar råttor med spetsar och häller kisel över vägglöss så att de långsamt torkar ut. Nu hoppas vi att fler ska känna sig lugnare och mer informerade med den fakta och de tips som nu finns på vår webb, säger Andreas Tapper, kundansvarig på Rentokil.

På www.rentokil.se kan både privatpersoner och företag få hjälp med att tidigt upptäcka problemen och sedan välja rätt metod för att både åtgärda och förebygga dem. Där lyfts de mest aktuella problemen fram beroende på säsong och nu när det blir varmare orsakar getingar, myror, fåglar, flugor och vägglöss extra mycket problem.

Företag som är verksamma inom livsmedelsindustrin får också specialanpassad information, liksom verksamheter på vanliga kontor, inom läkemedelsindustrin och fastighetsbolag.

– Den mest effektiva modellen för ett företag är att arbeta förebyggande. Driver man en verksamhet som riskerar att få problem med skadedjur, då ska man inte vänta tills man får problem och hoppas att försäkringen täcker skadorna. Då slipper man också onödiga stopp, som att hotell inte kan hyra ut sina rum under flera dagar eller att en restaurang måste hålla stängt en längre period, berättar Andreas Tapper.