Med vinterkylan kommer råttorna in i husen

Stora delar av Sverige har redan nåtts av vintern och inom de kommande veckorna väntas kylan ha nått hela landet. Men medan vi kan stänga vintern ute, hittar råttorna in i våra hem, just för att undvika kylan.

Vinterkylan tvingar ett stort antal råttor innanför dörren hos både privatpersoner och företag för att hitta ett varmt boende, och hos skadedjursbekämparna Rentokil ökar anmälningarna. En anledning till den ökade mängden råttor kan enligt Rentokil vara, att antalet väg-­‐ och byggarbeten ökat i Sverige de senaste åren, vilket gjort att råttorna trätt fram.

Det vi ser nu är att de låga temperaturerna får råttorna att söka sig inomhus för att de har svårt att klara av vinterkylan. Antalet råttor har ökat drastiskt de senaste 10 åren och ingenting tyder på en minskning i framtiden, snarare tvärtom” säger Jonas Westgaard, servicechef på Rentokil.

Det finns smarta tips och trick som kan hjälpa minska antalet råttor i hemmet och på jobbet:

  • Var noga med att rensa bort bråte nära byggnaderna, där råttor ofta gömmer sig.
  • Se till att förvara sopor i behållare med tättslutande lock för att göra det svårt för råttorna att tränga in.
  • Begränsa mängden fågelmat som faller ner från fågelbord vid utfordring av småfåglar i trädgården, så ger du inte råttorna någonting att äta av.
  • Kontrollera att rörverk och avloppsbrunnar är täta och i gott skick, då det är via brunnar och rör som råttor ofta kommer in.

Råttorna har blivit smartare

Råttor har alltid blivit jagade och har därför blivit specialister på överlevnad, vilket har lett till att de nu är svåra att bekämpa. Råttorna har bland annat utvecklat en misstänksamhet mot födoämnen som innehåller gift. Därför provsmakar alltid råttan små mängder först och väntar i upp till 10 timmar på eventuella symptom. Känner råttan sig dålig kommer den aldrig att äta giftet igen, vilket gör den svår att bekämpa. Flera andra metoder är mer effektiva, bland annat användandet av en elektronisk råttfälla som installeras i kloakbrunnar. Råttan utsätts för högspänning och dör på några sekunder; det är både mer humant och giftfritt.

Råttor är de enda däggdjur som kan leva i kloaker, där de finner allt de behöver för att övervintra -­‐ förutom torra boplatser. Råttor är allätare och kan i princip gnaga sig igenom alla typer av material som är mjukare än marmor. De kan klämma sig genom ett hål som inte är större än en tiokrona och lyfta föremål som väger upp till 1,5 kg. Råttan är dessutom smittbärare av ett antal sjukdomar som är farliga för människor. Det är därför viktigt att bekämpa dem så fort man misstänker att de finns i eller runt fastigheten.