Undvik att få 25 000 dödsfiender

Under sommaren är getingar ofta en plåga. Ska man bekämpa getingar är det förnuftigt att vara försiktig.

Getingar kan vara irriterande men också i värsta fall dödliga pga sina stick. Det finns därför all anledning att vara försiktig när man vill få bort bo getingar har byggt i trädgården, på vinden eller i garaget.

Varje år dör ett antal människor av allergichock efter getingstick. Getingen fungerar inte som honungsbiet, som dör efter att ha stuckit någon och bara gör det i nödfall. Getingen är betydligt mer aggressiv och det gör den farligare” säger Jonas Westgaard, Servicechef på Rentokil AB.

Många tror att getingen är ett rent djur som bara tycker om sötsaker. Så är det inte alls.

Getingen kan mycket väl sitta på någon kaka eller godis, någon blomma eller i ett fruktträd, men den kan lika gärna sitta på ett dött djur, eftersom den äter kadaver. Därför bidrar getingen till att sprida farliga bakterier till maten” säger Jonas Westgaard.

Han säger också att ett getingbo kan innehålla upp till 25 000 individer, och att de snabbt kan söka sig i samma riktning när de känner fara - till exempel mot en person i färd med att förstöra deras bo.

”Getingar kommunicerar enbart med hjälp av dofter, så vid fara, avger de ett feromon som signalerar till de andra att attackera snabbt och villkorslöst. De är beredda att offra sina liv, eftersom artens överlevnad är det viktigaste. Därför är det bäst att betrakta dem på avstånd. Det kräver mod och respekt att ge sig på ett getingbo själv” säger Jonas Westgaard, som rekommenderar att låta proffs med rätt bekämpningsmetod och säkerhetsutrustning utföra uppgiften.