Flugor är världens farligaste djur

Hajar, krokodiler eller lejon? Inga av dem platsar på toppen av världens farligaste menar en av landets främste skadedjursexperter när han ska utnämna det farligaste djuret. Husflugor och spyflugor transporterar så många bakterier och dödar så pass många människor att de är att räkna med bland världens absolut farligaste djur.

Man vet att flugor kan bära upp till 6000 olika bakterier på varje ben och de har 6 ben – det säger allt! Det jag menar är att flugan är det djur som orsakar flest dödsfall i världen bland människor tätt följt av malariamyggan. Om folk visste hur mycket smitta flugorna sprider skulle de göra mycket mer för att inte få flugor på maten" säger Jonas Westgaard på bekämpningsföretaget Rentokil.

Han hänvisar till att både husflugor och spyflugor ofta besöker särskilt smittfarligt material såsom kadaver och spillning från djur och människor för att få i sig proteiner. Flugan spyr upp sin måltid för att lösa upp den med saliv och därefter återinta den genom sin sugsnabel.

Det är därmed inte överraskande att flugor är stora smittbärare. Och när flugans nästa ”station” är matvaror som kött, fisk, ost eller mogen frukt blir det riktigt motbjudande. Både spyflugor och husflugor kan, på grund av den stora mängden bakterier, sprida livsfarliga sjukdomar orsakade av salmonella och kampylobakter. Det finns all anledning till att vara extra uppmärksam nu då det enligt danska Livsmedelsverket kommit uppgifter om att fallet av salmonella och kampylobakter är tre gånger vanligare på sommaren än vid andra tidpunkter på året.

Det är omöjligt att skydda sig till 100 % mot flugor; speciellt för att de förökar sig i ett vansinnigt snabbt tempo och kan lägga upp till 1000 ägg var 14:e dag. Men om problemen är stora och framförallt i verksamheter kan flugorna bekämpas med hjälp av insektfångare. Här är det viktigt att använda den senaste teknologi där flugorna fångas och kapslas in på ett hygieniskt sätt”, säger Jonas Westgaard med hänvisning till gammeldags insektfångare med elnät som får insekterna att explodera vilket kan sprida smittfarliga insektsdelar i exempelvis matvaror och andra känsliga produkter.