Nu kommer nya råttdödaren till Sverige

Idag introduceras råttfällan Ratél i Sverige, och ger en helt ny dimension till råttbekämpningen. Företaget Ratél har nämligen i samarbete med bekämpningsföretaget Rentokil utvecklat en elektronisk råttfälla som gör det möjligt att helt spärra av råttors åtkomst till specifika delar av kloaksystemet, och därigenom ge ett 100 procentigt resultat i bekämpningen av råttor. Och behovet för en ny råttbekämpare finns.

Det finns en växande efterfrågan i Sverige efter en komplett råttlösning som både är en råttfälla men även ett stop för råttors framfart.” säger Johan Westgaard på bekämpningsföretaget Rentokil. ”Vi ser att råttorna ökar kraftigt i Sverige och att vi får fler råttrelaterade avloppsproblem, framför allt i storstäderna där det är tätbefolkat”.

En dansk succé

Lösningen har redan implementerats i Danmark, och varit en stor succé. Sedan lanseringen i 2013 har många danskar redan valt att installera den nya och effektiva råttbekämparen i olika byggnationer. I Danmark är det även lag på att alla nybyggnationer behöver ha någon typ av råttstopp.

Vi hoppas att det kommer en liknande lag till Sverige, men oavsett är det viktigt att allt från stora byggnationer och företag till mindre flerfamiljehus eller restauranger att skydda sig mot råttor. Det är även viktigt för äldre byggnader att installera ett råttstopp, då det i många gamla byggnader är långt svårare att lokalisera avloppen och även råttornas framfart”, säger Johan Westgaard.

Så fungerar

Råttfällan monteras i kloakbrunnar och vid ingången till brunnen leds råttorna genom ett rör där de utsätts för högspänning, vilket dödar råttorna på några sekunder. Fällan släpper sedan automatiskt ned råttan så att den hamnar i botten av kloakröret där den spolas ut med spillvattnet. Fällan fungerar samtidigt som råttstopp, vilket betyder att råttorna aldrig kan komma in i de delar av kloaksystemet som fällan är monterad i. Om man föreställer sig att en fälla installeras i varje kloakbrunn skulle råttorna kunna leva mellan två brunnar men aldrig kunna gå någon annanstans.