Mullvad

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Att bli av med mullvad

Det finns inte mycket som kan göras för att förhindra mullvadar in i ett område. De rör sig ofta in från angränsande skogsmark och åar. Mullvadar är bra simmare och åar utgör inget hinder för deras frammarsch.

Det finns gott om huskurer som föreslår hur man kan bli av med mullvad, men de flesta av dessa har inget vetenskapligt stöd alls. Dessa innefattar:

  • Spruta in vatten i mullvadarnas underjordiska gångar med hjälp av en vattenslang
  • Hälla ricinolja ner i gångarna

TIPS du kan lita på: Minska deras huvudsakliga födokälla genom att ta bort mossa och ogräs där daggmaskar trivs. Det är dock värt att komma ihåg att maskar är bra för att lufta jorden i din gräsmatta..

Att bli av med mullvad