Mott

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Tecken på en Mottinfestation

Förekomsten av mott i ditt hem kan vara frustrerande. Inte bara på grund av de skador som de kan orsaka, men också för att känsliga och värdefulla föremål kan drabbas. Den skada dessa skadedjur kan orsaka på mattor, gardiner och klädsel kan också bli mycket kostsamt.

Vilka skador orskar mott?

Fakta: mott äter egentligen inte tyg, deras främsta uppgift är att föröka sig, det är deras larver som gör alla skador.

I Sverige finns det 4 arter som kan orsaka problem i hemmen och dessa mott har skilda preferenser för material, vilket innebär att deras larver orsakar lite olika skador på tyger och material, till exempel:

  • Vanliga klädmallarver orsakar oregelbundet formade hål i tyg
  • Pälsmalslarver skapar mindre, mer regelbundna formade hål i kläder
  • Trepunkterad skräpmalslarver tenderar att föredra djurbaserade material som fjädrar och skinn
  • Vithuvad skräpmalslarver föredrar mat och är därför mindre skadliga för textilier

Det första de flesta människorna märker är skador på kläder, tyger eller mattor men det finns också andra tecken på ett mottangrepp:

  • Små maskar lik mottlarver.

  • Silkesskal där mottlarver lever.

  • Adulta mott flyger inte utan kryper.

En annan orsak till skador på mattor eller päls kan vara textilskadeinsekter såsom pälsängrar eller mattbaggar snarare än mott.

Fakta: Rädsla för mott kallas Mottephobia.

Ring Rentokil på 010-470 49 55 om du är orolig för ett angrepp i ditt hem.