Mott

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Feromonfälla mot mott

Vår feromonfälla mot mott är ett effektivt sätt att bli av med mott utan att använda sprejer.

Genom att störa parningscykeln hos mott, kan dessa feromonfällor hjälpa till att effektivt lösa mottproblemet i era lokaler.

På lång sikt kommer denna lösning att bidra till att hålla dina lagrade produkter säkra från mottangrepp.

Fakta:

  • Använder syntetiskt framställda feromoner för att störa livscykeln hos mott och därmed minskar antalet mott.
  • En miljövänlig lösning som erbjuder kontinuerlig kontroll som är giftfri, utan risk för förorening pga bekämpningsmedel.

Ring Rentokil 010-470 49 50 för att ordna en fri inspektion av dina lokaler och diskutera användningen av vår feromonfälla i din verksamhet.

Användning av vår feromonfälla

Om ditt företag har ett problem, kan våra feromonfällor vara den perfekta lösningen, som erbjuder kontinuerlig förebyggande kontroll av lagrade produkter.

Som en insekticidfri produkt, är den lämplig för användning i en rad olika företag, inklusive livsmedelsindustrin .

Hur fungerar feromonfällan

  • Genom att placera flera syntetiskt framställda feromonfällor i områden angripna av mott kommer fällorna att störa deras parning.

  • Motthanar blir bombarderade av feromon, så att de inte kan hitta honorna för att para sig.

  • Hanar lockas till feromonfällorna istället för honorna.

  • Genom att minska sannolikheten för parning, minskar graden av mottangrepp avsevärt.