Möss

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Tecken på möss

Har du hört skrapljud eller märkt en ovanlig lukt? Du kan ha möss i ditt hem. Möss kan hålla sig gömda under en lång tid innan du ens börjar misstänka ett problem.

Om du hittar tecken på aktivitet, kan våra erfarna tekniker bekräfta förekomsten av möss och erbjuda en säker, riktad behandling för ditt hem eller företag.

Ring oss för säker och effektiv behandling av möss.

Tecken på musangrepp

Möss är nattdjur som föredrar att hålla sig gömda under dagen.

Några vanliga tecken på musaktivitet inkluderar:

  • Spillning - 50-80 spillningar per natt, små och mörka (ca 3-8 mm långa), utspridda slumpmässigt. Titta inuti och uppe på skåp eller längs lister.

  • Fettfläckar - orsakas genom att deras kroppar rör vid väggar, golv och lister på deras vanliga rutter i huset, mörka fläckar runt hål eller hörn.

  • Urinpelare - i etablerade eller vid stora angrepp, kan kroppsfett i kombination med smuts och urin, byggas upp i små högar, upp till 4 cm höga och 1 cm breda.

  • Skrapljud - hörs oftast på natten när möss är som mest aktiva. Lyssna efter ljud i mellanväggar, under golvbrädor, i undertak, källare och vindsutrymmen.

  • Bon - de använder sig av material som är lätt att riva loss, de bygger sedan upp boet med andra mjuka material. Kontrollera vindsutrymmen, undertak, mellanväggar, under golvbrädor och bakom kylskåp samt under spisar och skåp.

  • Spår - i dammiga miljöer såsom oanvända vindsutrymmen och källare kan gnagares spår och svansmärken synas. För att kontrollera utrymmen, strö ut mjöl eller talk och titta nästa dag för att se om det finns färska spår.

  • Levande eller döda möss - om en mus syns under dagtid kan det vara en indikation på ett stort angrepp.

  • Stark lukt - möss kissar ofta och deras urin har en stark ammoniakliknande lukt. Ju starkare lukten är, desto närmare du är mössen. Denna lukt kan dröja kvar under en lång tid (även efter ett angrepp har avlägsnats).

Orolig över att du har problem med möss?

Om du är orolig för ett framtida problem, kan du vidta några praktiska åtgärder redan nu för att förhindra att mössen kommer in.

Ring oss för att bli av med möss på ett säkert sätt i ditt hem eller företag.