Möss

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Hur man kan förebygga möss

Det bästa sättet att hålla möss borta från din egendom är att blockera eventuella hål och ingångar och städa områden där de kan tänkas bygga bo. Möss har mjuka skelett och kan ta sig genom hål små som bredden på en blyertspenna.

Om du kan undvika att få in möss kommer du också att minska de skador och hälsorisker som de orsakar.

Ring oss för att diskutera hur man kan förhindra möss från att komma in i ditt hem eller företag.

Du kan använda gör-det-själv metoder för att hantera ett litet mössangrepp men vid större och upprepade problem krävs det oftast professionell hjälp.

Säkring mot möss i ditt hus

Det finns effektiva sätt att förebygga förekomsten av möss och det inkluderar att säkra ditt hem eller företag för att hålla dessa gnagare borta. Identifiera eventuella hål som finns högre upp på din byggnad eller på taket, och inte bara dem nära marken, se till att dessa är blockerade.

Möss är mycket bra klättrare, de kan klättra på grova, vertikala ytor och promenera längs med tunna kablar eller ledningar.

Tips på hur du håller mössen borta

  • Dörrar - genom att montera borstlist på underkanterna av dörrarna förhindrar du mössen från att ta sig in där, särskilt i äldre fastigheter där dörren kanske inte är helt tät.

  • Rörledningar - täta hål runt befintliga eller nya rör med grov rostfri stålull och tätningsmedel.

  • Hål - dessa finns oftast i ytterväggar och är till för kablar och rör, kontrollera att gamla hål för rörledningar tätas.

  • Luftspalter och ventiler - Täck dessa med fin galvaniserad järntråd, särskilt om de är skadade.

  • Takfötter - laga skadade tak och använd trådnät för att täta eventuella hål.

  • Växtlighet - trimma trädgrenar så att de inte rör vid huset och där det är möjligt, undvik växter som växer upp på sidorna av din bostad. Rankor, buskar eller överhängande grenar kan användas för möss att ta sig över till tak. Övervuxna växter nära väggarna kommer att erbjuda möss husrum och bli potentiella häckningsplatser.

  • Gräsmattor - håll gräset kortklippt för att minska risken för att mössen bygger bo, det minskar också tillgängligheten för frön som är mat för en mus. Låt det helst vara ett avstånd mellan husgrunden och trädgården.


Nästa steg

Hitta ditt lokala kontor