Olika typer av möss

Det finns hundratals olika typer av möss i Sverige, men ett mindre antal anses vara skadedjur, som kan utgöra ett hot mot hem och företag.

De tre vanligaste mössen som anses vara skadedjur och som du kan stöta på är husmusen, den större och mindre skogsmusen.

Mindre skogsmus

(Apodemus slvaticus)

Skogsmöss ger sig sällan in i bebodda byggnader men under vintermånaderna går de in i uthus och förråd där frukt och grönsaker lagras.

På grund av detta är skogsmöss är ett större hot mot företag, särskilt inom odling och jordbruk.

Utseende

 • Adult: Huvud och kropp 80 – 100 mm, svans 70 – 90 mm.
 • Hanen kan väga 25 g och honan 20 g.
 • Pälsen är sandfärgad eller orangebrun på huvudet och ryggen, gulaktig på sidorna och vit på magen, i regel med litet gult på bröstet.

Livscykel

 • I genomsnitt lever de i två till tre månader, men kan leva upp till 20 månader i naturen och över två år i fångenskap.
 • Fortplantning sker från mars/april till oktober/november. De är dräktiga i ca 25 dygn. De får sin första päls efter 6 dygn, ögonen öppnas efter 16 och de är avvänjda vid ca 18 dygns ålder.
 • Överlevnaden för ungar och vuxna möss är dålig under den första halvan av fortplantningsperioden, eftersom vuxna hanar kan vara aggressiva mot varandra och mot ungar, som då drivs ut från boet.

Vanor

 • De äter gärna frön från träd som ek, bok, ask, hagtorn och tysklönn.
 • Små snäckor och insekter är särskilt viktiga källor till föda på våren och försommaren, då det inte finns så mycket frön att tillgå och det finns gott om både larver och vuxna individer.

Husmus

(Mus domesticus)

Det är fel att tro att möss endast är ett problem vintertid.

Husmöss är aktiva året runt, vilket innebär att de kan invadera ditt hem eller företag när som helst.

Husmus

Utseende

 • Storlek: 7 – 9.5 cm lång. Svansen är ungefär lika lång.
 • Vikt 12 – 30 g
 • Deras förhållandevis små fötter och huvud samt små ögon och öron skiljer dem från en ung brunråtta (Rattus norvegicus).

Livscykel

 • 4 – 16 ungar per kull, 7 – 8 kullar per år.
 • Dräktig i ca 3 veckor.
 • 8 – 12 veckor från födsel till könsmognad.

Vanor

 • Bygger i regel bon på marknivå eller gräver sig ner i marken, men klättrar gärna.
 • Föredrar att äta spannmål.
 • Äter ca 3 g per dygn och kan klara sig med vätskan i födan. Dricker upp till 3 ml per dygn om kosten är särskilt torr.

Större skogmus (halsbandsmus)

(Apodemus flavicollis)

Den större skogsmusen utgör mestadels ett hot på landsbygden. I hemmen kan de utgöra en brandrisk eftersom de är kända för att tugga på elektriska ledningar.

Större skogmus

Utseende

 • Adult – Kropp med huvud 95 - 120 mm; svans 75 – 110 mm. Vikt varierar mellan 14 och 45 g.
 • De har brun päls på ryggen och vit på undersidan med ett gult band i pälsen runt nacken.
 • De har stora öron, utstående ögon och en lång svans.

Livscykel

 • Fortplantning sker från mars-april till oktober. De är dräktiga i 25 -26 dygn.
 • Ungarna är helt avvanda efter ca 18 dygn och fortplantar sig vanligen först året efter sin födelse.
 • De flesta möss lever inte mycket längre än 12 månader.

Vanor

 • De kan förorena eller konsumera lagrade livsmedel eller förstöra elledningar.
 • De föredrar gamla skogsområden med lövträd och lantliga miljöer med häckar, trädgårdar och byggnader.
 • Det är mer sannolikt att få in den större skogsmusen i byggnader än den mindre skogsmusen (Apodemus sylvaticus).