Mellansverige

Mellersta och norra Sverige

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Mellersta och norra Sverige

Vi är ett erfaret och passionerat team av skadedjurskonsulter och tekniker. Vårt team täcker alla stora städer i Mellansverige så som Storstockholm, Eskilstuna, Västerås och Örebro, Uppsala, Gävle och Norrköping.

Tack vare vår kompetens och långa erfarenhet inom skadedjurskontroll och skadedjursbekämpning, samt vår lokalkännedom kan vi hjälpa dig att bli av med skadedjur.

De vanligaste skadedjuren i regionen är hästmyror, råttor, möss, kackerlackor, vägglöss och fåglar.

Alla dessa skadedjur kan orsaka stora skador i ditt hem eller verksamhet om du inte tar tag i problemet i tid. Vi kan snabbt vara på plats för att bedöma omfattningen av angreppet och föreslå en skräddarsydd lösning för din verksamhet.

"Jag har över 25 års erfarenhet inom livsmedelsbranschen. Har arbetat som kvalitetsingenjör i en välkänd livsmedelskoncern med varumärken som är kända över hela världen. I min nuvarande roll som livsmedelskonsult/skadedjurstekniker kan jag hjälpa er med livsmedelsprovtagning, annan provtagning, utbildning inom livsmedelshygien, revisioner m.m. Självklart hjälper jag även till om ni har skadedjursproblem."

Thomas Ballote, livsmedelskonsult/skadedjurstekniker

Råttor

Råttor kan överföra ett antal allvarliga sjukdomar. De kan vara mycket ihärdiga och om råttor kommer in i ditt hem eller företag kan de sprida sjukdomar samt skada och förorena livsmedel.

Ett par råttor tappar mer än 1 miljon kroppshår varje år och en enda råtta kan efterlämna upp till 25.000 spillningar. Genom att vidta åtgärder vid första tecken på råttor kommer det att bli lättare att snabbt lösa ditt problem med råttor.

Få professionella behandlingar för en effektiv, långsiktig lösning på ditt råttproblem. Våra utbildade tekniker tillhandahåller säkra, effektiva lösningar för att bli av råttor.

Ett av de snabbaste och mest effektiva sätt att ta bort råttor med är med rodenticider. Vi har ett stort urval av rodenticider som är lämpliga både för användning inomhus och utomhus.

Användningen av rodenticider planeras noggrant och våra servicetekniker gör regelbundna besök för att kontrollera resultatet av bekämpningen. Vi schemalägger besöken så du blir av med råttproblemet och med minimal störning för din verksamhet.