Vanliga arter

Det finns över 3 000 olika arter av kackerlackor - en del anses vara skadedjur medan andra är till nytta i deras naturliga miljö. Kackerlackorna kan vara bärare av olika sjukdomar. Den tyska kackerlackan, den orientaliska, amerikanska och brunbandade kackerlackan är vanliga arter som anses vara skadedjur.

Såg du en kackerlacka springa på köksgolvet? Lär dig att identifiera de olika kackerlackarterna för att bli av med problemet på ett effektivt sätt:

Tysk kackerlacka

(Blatella germanica)

Utseende

 • 12- 15 mm lång.
 • Brun med två mörka ränder på mellankroppen.
 • Vingarna är lika långa som kropper eller något längre hos båda könen.
 • Springer och klättrar (klibbiga trampdynor på fötterna).

Livscykel

 • Honor bär 35 – 40 ägg i en äggkapsel (ootheca) tills de är färdiga att kläckas.
 • Kläcks inom en månad
 • Nymfer tar 6 veckor till 6 månader att utvecklas till adulta individer

Vanor

 • I uppvärmda byggnader, ofta i kök och på fartyg.
 • Föredrar höga temperaturer och hög luftfuktighet.
 • Nattaktiv.
 • Allätare.

Orientalisk kackerlacka

(Blatta orientalis)

Utseende

 • 25 – 30 mmlång.
 • Mörkbrun till svart.
 • Vingar outvecklade hos honan och täcker ¾ längd av bakkroppen hos hanen.
 • Springer hellre än flyger.

Livscykel

 • Honorna lägger 16 ägg i äggkapseln (ootheca).
 • Äggen kläcks inom 2 månader.
 • Det tar 5 – 9 månader för nymferna att utvecklas till adulta individer.

Vanor

 • Kan tolerera lägre temperaturer än andra kackerlackor och kan därför också finnas utomhus, på soptippar osv, men påträffas oftast i byggnader.
 • Nattaktiv.
 • Allätare.

Amerikansk kackerlacka

(Periplaneta Americana)

Utseende

 • 28 – 44 mm lång.
 • Färgen glänsande rödbrun.
 • Vingarna längre än kroppen hos hanen, knappt kroppens längd hos honan.
 • Springer (kan flyga vid mycket höga temperaturer).

Livscykel

 • Äggkapseln (ootheca) innehåller 6 – 28 ägg och bärs av honan i flera dagar innan hon lägger den ifrån sig. Kan klistras fast och ligger ofta i grupper.
 • Kläcks inom 1 – 2 månader.
 • Nymfer utvecklas till adulta individer i regel inom 5 månader, men det kan ta upp till 15 månader.

Vanor

 • Oftast inne i byggnader, i källare, dräneringsrör, rörkanaler och stigarrör.
 • Nattaktiva.
 • Allätare.

Brunbandad kackerlacka

(Supella longipalpa)

Utseende

 • 10 - 15 mm lång.
 • Färgen gul och brun.
 • Båda könen har vingar men hanens vingar är längre.
 • Springer (kan flyga vid mycket höga temperaturer).

Livscykel

 • Honor lägger ifrån sig äggkapseln (ootheca) , som innehåller 16 ägg, dagen efter alstring.
 • Oothecae klistras fast och har en bred spridning.
 • Kläcks inom 1 – 2 månader.
 • Nymfer tar 2 – 4 månader att utvecklas till adulta individer.

Vanor

 • Uppvärmda byggnader; i överlag mycket bred spridning.
 • Nattaktiva.
 • Allätare.

Skogskackerlacka

(Ectobius lapponicus)

Skogskackerlacka

Utseende

 • Adulta hanar 9 – 11 mm.
 • Adulta honor 6 – 8 mm.
 • Hanen har mörk halssköld (pronotum) och mörk gråbrun, rutmönstrad kropp.
 • Honans bakkropp mörkbrun.

Livscykel

 • Äggkapslar (oothecae) produceras och bärs av honan i en eller två dagar mellan juni och september.
 • Äggkapslar övervintrar på marken och nymferna kläcks på våren.
 • Nymferna hibernerar under de sista utvecklingsstadierna och blir adulta i juli.
 • Adulta individer dör i september-oktober.

Vanor

 • Skogskackerlackan bor oftast i marken och föredrar miljöer som buskskog, gräs- och skogsmark.
 • Hanar flyger endast vid varmt väder.
 • Tillhör den svenska faunan.

Ectobius panzeri (Lesser Cockroach)

(Ectobius panzeri)

Utseende

 • Hanar: 6 – 8 mm; honor: 5 – 7 mm.
 • Ljust till mörkbrun, benen bruna eller svarta.
 • Tegmina (läderaktiga yttre vingar) är ljust gulbruna med mörka fläckar.

Livscykel

 • Äggkapslar (oothecae) produceras och bärs av honan en till två dagar mellan juni och september.
 • Äggkapslar övervintrar på marken och nymferna kläcks på våren.
 • Nymferna hibernerar under de sista utvecklingsstadierna och blir adulta individer i maj-juni.
 • Adulta stadier dör i september-oktober.

Vanor

 • Adulta individer påträffas sällan.
 • Dessa kackerlackor föredrar kustområden med sandiga slätten.
 • Hanar flyger endast vid varmt väder.
 • Tillhör inte i den svenska faunan.

Växthuskackerlacka

(Pycnoscelus surinamensis)

Växthuskackerlacka

Utseende

 • 3 - 3.5 cm lång.
 • Mörkbruna vingar.
 • Glänsande mörkbrun.

Livscykel

 • Äggen utvecklas i honan utan befruktning.

 • Äggkapseln innehåller i snitt 24 ägg.

Vanor

 • Påträffas oftast utomhus i håligheter i träd och under stenar, men kan bäras in med inomhusväxter.
 • Föredrar mörka, fuktiga, varma utrymmen.

 • Nattaktiva – livnär sig på inomhusväxter eller utomhusvegetation.

 • Flyger inte.