Getingar

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Tecken på getingbo

Om du har ett stort antal getingar i ditt hem eller trädgård har du sannolikt ett bo i närheten, antingen på din fastighet eller i din trädgård.

Ett äldre getingbo kan under sommaren innehålla tusentals getingar.

Det är viktigt att tidigt behandla ett getingbo för att minska risken för getingstick som kan vara mycket smärtsamma och även orsaka en allergisk reaktion.

Oroad över ett getingbo?

Du bör inte försöka att behandla ett getingbo själv om du är känslig för stick. Om du stör ett bo kan getingarna känna sig hotade och sticka dig i försvar.

På Rentokil erbjuder vi en professionell behandling mot getingbo för att skydda dig från getingstick.

  • Kvalificerade experter - alla våra servicetekniker är utbildade och utrustade med all nödvändig säkerhetsutrustning för att utföra behandlingen snabbt och säkert.

  • Säkra behandlingar - våra tekniker följer strikta riktlinjer för att säkerställa att du och din familj är säkra under tiden behandlingen pågår.

  • Borttagning av getingbon - vi kan också se till att ta bort getingboet för att minska risken för sekundära angrepp. Detta bör dock ske minst 48 timmar efter behandlingen så att getingarna hinner komma tillbaka till boet och avlivas.

Identifiera ett getingbo

Getingar bygger sitt bo genom att tugga pappersmassa med saliv, vilket ger dem papperstunna väggar.

Boet byggs i regel i skyddade områden med enkel tillgång till utsidan. Du kan ofta hitta getingbo i vägghåligheter, tak utrymmen under takfoten, i fågelholkar, skjul eller garage.

För att lokalisera ett bo, titta noggrant åt vilket håll getingarna flyger; detta blir lättare under sensommar då antalet getingar ökar.

Getingbo

Hur stort kan ett getingbo vara?

I början är ett getingbo väldigt litet.

När drottningen börjar bygga bo under våren är oftast boet stort som en valnöt eller golfboll.

Allteftersom sommaren fortskrider växer boet snabbt i storlek eftersom antalet getingar ökar. Ett getingbo kan bli så stort som en fotboll, eller ännu större i vissa fall.

Det bästa är att behandla ett getingbo tidigt under året innan getingarna blir för många och för aggressiva.

Skillnad mellan getingar och bin

Det är möjligt att förväxla getingar med bin. Men behandlingen mot ett getingbo skiljer sig från behandlingen mot en bikupa.

Bin är en hotad art och biets bo kommer enbart att tas bort om det utgör en fara för människor.

Om en bikoloni utgör en ökad risk (som tex. i närheten av dagis, förskola, sjukhus eller där det finns personer med överkänslighet mot bistick) kan boet flyttas till en säkrare plats. Rentokil bekämpar endast bikolonier som bedöms utgöra en fara för människor.

Behandlingar för getingbon är mycket vanligare och kan utföras professionellt av Rentokil, snabbt och säkert.

Grundläggande fakta

Den vanliga getingen (Vespula vulgaris) och den tyska getingen (Vespula germanica) är de två arterna som är vanligast i Sverige.

Andra getingarter betraktas också som skadedjur men är betydligt ovanligare.

  • Getingar har mycket mindre hår på sina kroppar än bin.

  • Getingar har en smalare midja mellan bröstkorg och buk än bin.

  • Getingar kan ibland misstas för bålgetingar som är lika i utseende, men getingar är mindre i storlek.

  • Getingar har distinkta gula och svarta markeringar på sina kroppar.

  • De har tre huvudsakliga delar; huvud, bröstkorg och buk.

  • Arbetare varierar i storlek från 12 till 17mm.

  • Endast honorna kan sticka och kan göra det flera gånger.