Getingar

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Getingar

Getingar är mest aktiva under de varma sommarmånaderna. I Sverige är det den vanliga getingen som orsakar mest irritation och smärtsamma stick. Även med sin speciella gult och svart kropp, kan de fortfarande förväxlas med bålgetingar. Bålgetingar är inte lika vanliga i Sverige men kan ändå bita och sticka.

Endast getinghonorna har en gadd som de kan använda flera gånger, om de känner sig hotade. I de flesta fall ger ett getingstick inga långvariga skador, men det kan vara livshotande om du är allergisk mot stick. Att behandla getingboet är ofta det mest effektiva sättet att lösa ett problem med getingar och minska risken för stick.

Getingar kan bygga bo utomhus under taket eller, om de kan komma åt kan de hitta skyddade områden inne i ditt hem, t.ex. vägghåligheter, vinden eller garaget. Om du upptäcker ett getingbo bör du inte försöka att ta bort det själv utan kontakta ett professionellt skadedjursföretag.

Honungsbin

Getingar kan också förväxlas med bin, särskilt honungsbin - men dessa varierar i färg från brunt till nästan svart och har mer hår än getingarna.

Geting- & Biarter & guider

Rentokils servicelösningar mot getingar

Getingar kan bli aggressiva om deras bo blir stört.

Det bästa är att behandla boet så tidigt på året som möjligt innan det blir för stort. Ett stort bo gör att getingarna blir mer aggressiva och det ökar risken för att bli stucken när man tar bort boet.

På Rentokil kan vi erbjuda säkra och bekväma lösningar för att bli av med ditt problem med getingar. Våra kvalificerade tekniker kräver bara ett 30 - 45 minuters besök för att ta hand om getingboet, så kontakta oss redan idag och boka ett möte.

Hitta ditt lokala kontor