Vanliga Flugarter

Flugor kan ofta påträffas i hem och företag i hela Sverige.

Vissa arter är vanligare än andra och lockas till olika miljöer beroende på deras naturliga vanor och livscykel.

Att känna till storleken, vanor, säsongsvariationer och livscykel för de olika flugarterna, kan hjälpa till för att identifiera de mest effektiva förebyggande åtgärder för flugkontroll.

FAKTA: I genomsnitt kommer den adulta husflugan att leva i cirka 30 dagar. Den genomgår en komplett livscykel i fyra stadier som består av ägg, larv, puppa och vuxenstadie.

Husfluga

(Musca domestica)

Utseende

 • Adult — 5–8mm lång; mellankropp grå med 4 smala ränder; bakkropp beige eller gul; 4:e vingribban böjd och vingspetsarna en aning spetsiga.
 • Larven är vit och smalnar av vid huvudet. Andningshålen syns som två punkter i bakändan. Saknar ben. 12 mm lång som fullt vuxen.

Livscykel

 • Lägger ägg i grupper om 120 - 150 som kan kläckas inom tidsramen från 8 timmar upp till 3 dagar.
 • Larverna tar 3 – 60 dagar att mogna; pupporna 3 – 28 dagar.

Vanor

 • Påträffas nästan i alla typer av fastigheter.
 • Förökar sig i fuktigt multnande vegetabiliskt material.

Liten husfluga

(Fannia canicularis)

Utseende

 • Adult — 4–6 mm lång. Mellankropp grå med tre matta svarta ränder; honans bakkropp grå och äggformad; hanens bakkropp smal med matta gula fläckar; 4:e vingribban inte böjd.
 • Larven är ljusgulbrun, äggformad och med piskliknande utsprång.

Livscykel

 • Äggen kläcks inom 24 timmar.
 • Larvstadiet varar 3 - 60 dagar; puppstadiet 3 - 28 dagar.

Vanor

 • Förökar sig i multnande organiskt material som delvis förvandlats till vätska.
 • Är inte särskilt attraherad till UV-ljus.
 • Hanarna har ett oregelbundet flyktmönster.

Spyflugor

(Calliphora spp.)

Utseende

 • Adult — 6–12 mm lång; metallisk blå.
 • Larv — 18 mm som fullvuxen, men för övrigt lik husflugans larv.

Livscykel

 • Äggen kläcks efter 0 – 18 timmar (kan delvis utvecklas inne i honan).
 • Larverna är färdigt utvecklade efter 7 – 12 dygn.

Vanor

 • Förökar sig mest i köttprodukter, ibland i ost.
 • Vanligt skadedjur på döda gnagare, fåglar o s v.

Vindsfluga

(Pollenia rudis)

Utseende

 • 6–10 mm lång.
 • Mörk gråolivgrön mellankropp beklädd med krulliga gyllenbruna hårstrån.
 • Vingarna överlappar när de vilar. Trög flygare.

Livscykel

 • Lägger ägg i jorden.
 • Larverna utvecklas i daggmaskar.

Vanor

 • Påträffas ofta på hösten i stora mängder i vindsutrymmen eller i mellantak, där de övervintrar.

Fruktflugor

(Drosophila species)

Utseende

 • 3 mm lång. Gulbrun eller spräcklig i färgen med klara, röda ögon.
 • Bakkroppen hänger ner när den flyger. Flyger sakta.
 • Tenderar att hänga i luften.

Livscykel

 • Utvecklas till adult på 7–30 dagar.
 • Adult lever 2–9 veckor.

Vanor

 • Förökar sig i jäsande rester som uppstår vid öl- och vinutskänkning, frukt och grönsakshantering, bryggerier o s v.
 • Larverna livnär sig på bakterier och jäst i ruttnande frukt och grönsaker.
 • Kan också föröka sig i orena avlopp och städutrustning.