Flugor

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Flugor

Det finns över 120.000 flugarter över hela världen. Flugor anses vara ett skadedjur eftersom de utgör en hälsorisk för människor, husdjur och boskap.

De kan angripa ditt hem eller företag och sprida sjukdomar som salmonella och E. coli. Ett fåtal arter kan även bita människor och djur.

Om du inte tar itu med flugorna på en gång kan det leda till ett allvarligt problem. Vissa flugarter kan gå från ägg- till adult stadie på bara sju till tio dagar.

Det finns enkla sätt för att identifiera tecken på ett flugangrepp och minska behovet av kemisk bekämpning. Genom att sätta in förebyggande åtgärder kommer du att kunna undvika kostsamma behandlingar.

Flugarter och guide

Rentokils lösningar mot flugor

Att anlita professionell hjälp är det mest effektiva sättet att bli av med flugorna för gott.

  • Låt Rentokil inspektera dina lokaler för att bedöma hur omfattande angreppet är och för att identifiera flugarten.
  • Våra tekniker kan erbjuda effektiva, specifika behandlingar anpassade för ditt problem.
  • Behandlingen innebär att avlägsna eventuella förökningsplatser för att garantera en långsiktig lösning för att hålla dig, ditt hem och din verksamhet fri från flugor.

Hitta ditt lokala kontor