Fåglar

Som företagskund kan du kontakta oss på 010-470 49 50  eller mejla

Som privatperson kan du kontakta oss på 010-470 49 55  eller mejla

Fåglar

Duvor, måsar och andra fåglar kan bli en olägenhet för er verksamhet, inte bara på grund av livet de för. De kan också skada byggnader genom att lossa takpannor och blockera rännor.

Det finns ett antal andra problem med fåglar som gör att du inte bör vänta innan du vidtar åtgärder. Fåglar på era byggnader kan:

  1. Vara en hälsorisk, genom att sprida sjukdomar som ornitos (papegojasjuka), E.Coli och Salmonella.
  2. Förorena byggnader och fordon med deras spillning.
  3. De smutsar ner entréer och trottoarer.
  4. Orsaka sekundära skadedjursproblem såsom fågelkvalster, textilskalbaggar och loppor, via sina bon.
  5. Attackera kunder och anställda, särskilt under häckningssäsongen när de försvarar sina ungar.

Om du har problem med fåglar kontakta oss för en fri inspektion.

Fakta: En av anledningar till att duvor flockas i stora antal är att för att skydda sig från rovdjur såsom katter, råttor och rävar. Hitta mat och värme är också lättare för fåglarna när de är i flock.

Experter inom fågelkontroll

Våra utbildade servicetekniker kan erbjuda lämpliga åtgärder för att bli av med fåglar kring dina lokaler. Vi använder diskreta och kostnadseffektiva metoder som inte skadar eller gör illa fåglarna och inte stör din verksamhet.

Hitta ditt lokala kontor

Vanliga fågelarter