Treborende insekter

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Treborende insekter

Tremark er en fellesbetegnelse på insektlarver som angriper treverk. Selve insektene kalles for treborende insekter eller treskadeinsekter og omfatter en rekke treborende billearter. Begrepet "tremark" brukes fordi det er larven eller "marken" som gnager ganger og spiser tre.

Her er noen nyttige fakta om treborende insekter, som finnes i forskjellige arter:

  • Voksne treborende insekter legger egg i sprekker i treverket. Utendørs er ikke dette noe problem, men inne kan de angripe gulv (bordplater), møbler, trebjelker og andre tregjenstander.
  • Larver graver seg dypt inn i treet, hvor de spiser - og i prosessen dannes det en labyrint av tunneler etter flere års graving. Ubehandlet tremark kan være en trussel, da tremark er mest alvorlig når de angriper tømmeret i bygninger. Etter hvert vil larvegangene svekke tømmeret, noe som til slutt kan føre til at bærende konstruksjoner svikter.

Hvis du trenger profesjonell kontroll av treborende insekter, kan du ringe Rentokil 400 30 310 (privat) eller 400 30 311 (bedrifter), og vi ringer deg tilbake for å avtale et passende tidspunkt.

Treborende insektarter

Eksperter på treskadedyrskontroll

Vi har bekjempet treborende insektangrep i over 80 år. Våre eksperter er erfarne og dyktige, og kan identifisere og deretter tilby, en målrettet behandling som løser problemet på en hurtig og god måte.

Ytterligere informasjon

Finn ditt lokale kontor