400 30 310 Kontakt oss Be om en tilbakeringing

Elektronisk detektor mot mus

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Vår elektroniske detektor mot mus (Mouse Monitor Unit - MMU) gjør at vi kan tilby optimal sikkerhet for de mest følsomme områdene i din virksomhet. Detektoren er giftfri og utviklet for bedrifter med null-toleranse eller svært lav toleranse mot mus.

En elektronisk detektor mot mus, fungerer som en overvåkingsenhet og kan brukes på alle steder der permanent utlagte åter med gift er forbudt. Forutsatt at det er etablert gode samarbeidsrutiner mellom bedriften og Rentokil, kan MMU utplasseres på permanent basis og gi effektiv tidlig-varsling ved infestasjon. Ved varsling om mus vil vi omgående igangsette effektiv bekjempelse, om påkrevd eller mulig, uten bruk av giftige midler.

Fordelene med MMU:

  • Passer for bedrifter med lav toleranse mot mus
  • Gir tidlig varsel hvis det oppdages mus
  • Gjør det mulig å iverksette øyeblikkelige tiltak mot bekjempelse
  • Kan plasseres på en diskret måte
  • Er helt giftfri

Hvordan virker MMU

Hver enhet har en inngang i hver ende hvor musen tillates å gå gjennom. Men når musen går gjennom inngangen, brytes to påfølgende infrarøde stråler som aktiverer den blinkende varsellampen.

Når enheten utløses, vil det fortsette å blinke helt til en Rentokil servicetekniker sjekker og tilbakestiller enheten.

Med denne metoden vil vår servicetekniker få den informasjonen han trenger, da MMU har varslet vår teknikeren om hvilket område musen befinner seg i, og man kan da gi råd om den mest forebyggende og effektive behandlingsformen. Potensialet for en museinfestasjon finnes alltid, så konstant overvåking er viktig.

Rentokils detektor mot mus, tilbyr trygghet gjennom konstant overvåking, noe som forebygger og dermed sikrer minimal bruk av gift.

Ring oss for å få mer informasjon om MMU og om metoden kan være aktuell for din virksomhet.

Radar musefelle

En åtefri musefelle for høyrisiko-miljøer i bedrifter

Kontakt oss

Snakk med en ekspert

Matsikkerhet

Hvordan mathygienelovgivningen påvirker virksomheter som håndterer mat