rentokil teknisk ekspertise

Teknisk ekspertise

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Teknisk ekspertise

Rentokil er det eneste skadedyrbekjempelse selskapet i Storbritannia med eget forsknings- og utviklingssenter som er sertifisert i henhold til GLP (Good Laboratory Practice).

Hos Rentokil blir de ansatte satt i fokus, de blir opplært slik at de igjen kan følge opp våre kunder på best mulig måte. Alle salgskonsulenter og serviceteknikere må bli godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet og tillegg holder Rentokil interne kurs og program som må følges. Vi ønsker alltid å utvikle nye metoder og preparater, derfor har vi vårt eget forskning og utviklingssenter. Kontakt oss for mer informasjon.

Tjenester og behandlinger

Ytterligere informasjon

Finn ditt lokale kontor