Rotter

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Forebygging av rotteangrep

Problemer med rotter er bekymringsfullt og du bør gjøre alt for å unngå å få rotter i hus eller på arbeidsplassen din.

Den enkleste løsningen er å sørge for at det ikke er mat og vann lett tilgjengelig for rottene, i tillegg til at man har det ryddig slik at rottene ikke kan søke ly. For i motsetning til mus, trenger rotter daglig tilgang til en vannkilde og drikker kun mellom 15-60 ml vann hver dag. De er også kjent for å være altetende, men foretrekker å spise små mengder av ulike matvarer som gir dem et variert kosthold.

Preventive tiltak mot rotter

Slik kan du forhindre problemer med rotter:

 • Oppbevar mat i metall- eller glassbeholdere med tettsittende lokk.
 • Hold det rent i huset og rundt i hagen. Lite søppel og hageavfall betyr færre skjulesteder for rottene.
 • Kast søppel i metallbeholdere med tettsittende lokk, slik at rottene ikke kan få tilgang til innholdet.
 • Rydd opp matrester fra kjæledyr og sørg for at du ikke oppbevarer dyrefôret på gulvet. Ta det bort etter måltidet.
 • Ikke kast kjøtt i komposthaugen og begrens mengden av fuglemat da det faller fra fuglebrettene når småfuglene spiser i hagen.
 • Stålull eller biter av hønsenetting kan brukes til å tette små åpninger, fra den siden rottene kommer inn/opp.
 • Legg en litt tung rist over sluket i kjelleren, slik at rottene ikke kommer opp.

Oppdager du tegn på rotter, er det viktig å handle raskt for å bli kvitt rottene og å forhindre et stort angrep.

Sikring av hjemmet mot rotter

  • Innganger: Unge rotter kan presse seg gjennom glipper på 12 mm, så det er viktig å tette sprekker og hull i døråpninger. Vi anbefaler å montere børstelister under porter og dører der underlaget er ujevnt. Har man katteluker eller andre større mulige gjennomganger, sørg for å tette disse.
  • Hull i veggen: Midlertidige løsninger kan være stålull og hønsenetting. Ikke glem at små hull eller åpninger (rundt kabler eller rørledninger) må fylles med egnet tettemateriale. Luker må også sikres da rotter kan hoppe 1-2 meter opp.
  • Tak: Rotter klatrer gjerne langs strømkabler og kan bruke greiner til å komme seg inn på loftet. De kommer seg gjennom hull via ødelagt takstein eller gjennom gesimskasser. Sørg for å reparere skader på taket og bruk netting for å tette hullene.
  • Vannavløp og kloakksystem: Rotter kan komme opp fra kloakken via utette rør, dårlige vannlåser og åpninger som mangler tunge rister. Det er derfor viktig å ha ettersyn av vann- og avløpsanlegget og sørge for at det er i god stand.