Rotter

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Rottebekjempelse for virksomheter

Enhver virksomhet og arbeidsplass kan få problemer med rotter, da de kan forårsake kortslutning, brann og annen operativ stans ved gnageskader på kabler. Spesielt kan dette få alvorlige, helsemessige og sikkerhetsmessige konsekvenser for næringsmiddelselskaper. 

Profesjonell bekjempelse av rotter

Det beste alternativet ved et rotteangrep er en profesjonell behandling. Det er den eneste måten du kan være sikker på at du blir kvitt rotteproblemet og at rottene ikke kommer tilbake. Ta kontakt med oss i Rentokil på 400 30 311 dersom du ser tegn på aktivitet av rotter.

Tjenester fra Rentokil

Inspeksjon av dine lokaler er det første som inkluderes i våre tjenester og er avgjørende for at vi kan tilby en skreddersydd løsning for deg. Vi løser dine rotteproblemer på en effektiv og diskret måte. Våre tjenester inkluderer:

  • Rask respons: Kundeservice (mandag til fredag).
  • God inspeksjon: Det er viktig å finne ut hvor omfattende rotteangrep er og å identifisere den riktige arten.
  • Sertifiserte skadedyrbekjempere: Med sektorspesifikk kompetanse, kan våre serviceteknikere tilby en skreddersydd løsning for områder med høy risiko.
  • Kompetanse: Vi har stor kompetanse innenfor relevant lovgivning og sørger for at våre behandlingsmetoder følger alle regler innenfor helse, miljø og sikkerhet.
  • Bruk av rodenticider: Hvis man må bruke rodenticider, som finnes i noen av våre åtekasser, så installeres og distribueres disse på en sikker måte. På denne måten er de ikke til fare for mennesker og dyr. I tillegg står all relevant informasjon trykket på lokket.
  • Anbefalinger: Vi vil gjøre regelmessige oppfølgingsbesøk helt til problemet er løst. I tillegg tilbyr vi en ekstra støtte gjennom vårt unike online rapporteringssystem - myRentokil.