Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

De vanligste rotteartene i Norge

I Norge er det brunrotten (rattus norvegicus) som utpeker seg og som skaper størst bekymring, men også svartrotte (ratus ratus) kan forekomme. Det er alltid rotter i nærheten av der mennesker er og de kan bli svært plagsomme i både private hjem og på arbeidsplasser. Slik skiller du mellom rotteartene.

Svartrotte

(Rattus rattus)

Utseende

 • 16-24 cm lang. Halen er lenger enn hodet og kroppen.
 • Veier 150-200 g.
 • Den har spiss snute, store ører og slankere kropp enn brunrotten (Rattus norvegicus).

Livssyklus

 • 5-10 unger i hvert kull, 3-6 kull per år.
 • Drektighetsperioden hos svartrotte er ca. 3 uker.
 • 12-16 uker fra fødsel til den er kjønnsmoden.

Vaner

 • Sjelden i Norge. Noen enkelte eksemplarer av svartrotte kan bli funnet i havneområder, men arten har ingen fast bestand i norske havner.
 • Svært bra klatrer og derfor kalt "tak rotte" og samtidig veldig rask, graver seg sjelden ned og blir sjelden funnet ute i Norge. Men lever best i tropiske/subtropiske områder.
 • Svartrotte spiser helst fuktig frukt.
 • Spiser omtrent 15 g føde per dag og drikker 15 ml.

Brunrotte

(Rattus norvegicus)

Brunrotte har en utrolig tilpasningsevne og har spredd seg over hele verden, oftest i nærheten til mennesker. Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og kan spre sykdom.

Utseende

 • Deres kroppslengden er om lag 18-25 cm. I tillegg kommer halen som er 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt - og alltid kortere enn kroppen.
 • Den veier 200-500 g.
 • Ørene er små med hår helt ut til spissen. Pelsfargen kan variere fra grå til brun og svart.
 • Men har kraftigere kroppsbygning enn svartrotten (Rattus rattus).

Livssyklus

 • 7-8 unger i hvert kull, 3-6 kull per år.
 • Drektighetsperioden hos en brunrotte varer ca. 3 uker.
 • Det tar 10-12 uker fra fødsel til den er kjønnsmoden.

Vaner

 • Brunrotte oppholder seg vanligvis på bakken og i hi, men den er også en utmerket klatrer. Gnagertennene er skarpe og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager. Merker etter tennene hos brunrotter er omtrent 4 mm i total bredde. Brunrotte er den eneste arten som forekommer i kloakknettet i Norge.
 • Spiser helst korn, men er altetende.
 • Spiser omtrent 30 g føde per dag og drikker ca. 60 ml.