karriere

privacy-policy

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Personvern policy

I denne personvern oversikten betyr "vi", "oss" og "vår" selskapet Rentokil Initial plc og dets datterselskaper over hele verden.

Vi respekterer ditt privatliv og er forpliktet til å beskytte og overholde denne retten. Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i vår policy før du bruker websidene, da bruk av nettstedet betyr at du bekrefter og godtar alle dens vilkår.

Disse retningslinjene gjelder for personlige opplysninger vi har om enkeltpersoner. Det gjelder ikke opplysningene vi har om bedrifter og andre organisasjoner.

Hvilken informasjon innhentes om deg?

Å bruke våre hjemmesider og tjenester krever ingen personlige opplysninger om deg. Men der du oppgir personlig informasjon om deg selv, bekrefter du derved og gir ditt samtykke til at vi lagrer og bruker dine personlige opplysninger i henhold med våre policy og våre retningslinjer. Vi vil kun lagre informasjon som muliggjør besvarelse av din henvendelse eller for å yte den tjenesten som du har etterspurt.

Vi vil automatisk få inn ikke-privat informasjon fra deg som typen nettleser du bruker som gir deg tilgang til nettstedet vårt. Dette gjør vi gjennom bruk av "cookies", som er filer som nettleseren din plasserer på datamaskinens harddisk. Du kan ikke identifiseres ut fra denne informasjonen, og den blir bare brukt til å hjelpe oss i til å tilby en effektiv tjeneste på vår hjemmeside. Vår cookie policy gir deg flere detaljer.

Vi vil ikke selge, distribuere eller lease din informasjon til en tredje part, uten å ha innhentet ditt samtykke, bortsett fra tilfeller der det blir påkrevd av loven. Ved din henvendelse vil vi slette all motatt informasjon fra vår database.

Siden vi opererer globalt, kan informasjonen du sender bli overført globalt innen vår gruppe av selskaper. Da vi er et verdensomspennende konsern kan informasjonen overføres innenfor alle våre avdelinger over hele verden. Slik overføring vil i så fall skje på en sikker måte underlagt strenge kontroll rutiner. Der du oppgir personlig informasjon, samtykker du til slik overføring.

Du har rett til å få tilgang til personopplysninger som er lagret om deg. For å få en kopi av de personopplysninger som Rentokil Initial plc har om deg, kan du skrive til:

The Data Protection Officer,
Rentokil Initial plc
Riverbank
Meadows Business Park
Blackwater
Camberley
Surrey
GU17 9AB


Ytterligere informasjon

Finn ditt lokale kontor